SZERESSÜK A KUTATÓ FIZIKUSOKAT! ŐK ANNYIRA OKOSAK, HOGY IDŐNKÉNT SZINTE MÁR VICCESEK IS!kép forrása:
http://www.houghtonmifflinbooks.com/catalog/titledetail.cfm?titleNumber=689809

 

LEON LEDERMAN - DICK TERESI: THE GOD PARTICLE - IF THE UNIVERSE IS THE ANSWER, WHAT IS THE QUESTION?
/Eredeti kiadás: Houghton Mifflin Company, Boston, New York, 1993/

AZ ISTENI A-TOM - HA A VILÁGEGYETEM A VÁLASZ… MI A KÉRDÉS?
/Magyar Kiadás: Fordította: Vassy Zoltán, Szaklektor: Hraskó Péter, Typotex Kiadó, Budapest, 1997/

 


Valahogy így néz ki, amikor a magasfizika vicces. Már csak ezek miatt a kóstolók miatt is érdemes lehet elolvasni!
Az űr: A semmi. Demokritosz találta fel, hogy atomjainak legyen miben mozogni. -9-

Kísérleti fizikus: Olya fizikus, aki kísérleteket végez.
Elméleti fizikus: Olyan fizikus, aki nem végez kísérleteket. -9-

Semmi más nem létezik, csak atomok és üres tér. Minden egyéb puszta vélekedés. - Abdérai Demokritosz -11-

(…) egy olyan képzeletbeli város felé, amelyben a Mindenség működését minden polgár érteni fogja. (A minden polgárt úgy értem, hogy nemcsak a tudósok és az utcaseprők, hanem maga a polgármester is.) -16-

"Nekem még nincs" (A Columbia Egyetemben hordta néhány fiatal fizikuskutató, a Nobel-díjra utalva.) -16-

A neutrínó (...) valójában a semmi legközelebbi rokona.(tömeg=0, töltés=0, kiterjedés=0, reakciókészség= >0 ) -17-

A fizikus csak a matematikusra támaszkodik, a matematikus pedig csak Istenre. Bár szerintem nehéz olyan szerény matematikust találni, aki ez utóbbit elismerné. -24-

Az az igazi szórakozás, amikor az ember megcáfol egy-egy tetszetős elméletet.-25-

A tudomány nagy tragédiája, ahogyan egyetlen rusnya tény lemészárol egy gyönyörű elméletet. - Thomas Huxley - (25)

Az európai kísérleti fizikusok nem tudnak egy hosszabb számoszlopot összeadni, az elméletiek pedig nem tudják megkötni a cipőfűzőjüket. - I. I. Rabi - (25)

Doktor úr, segítsen rajtam - éjjel még egész jól alszom, még a délelőttök is elviselhetők, de délután már csak forgolódom és forgolódom…-26-

A kísérleti fizikusok már csak azért sem késhetnek el reggel a munkából, mert előző este haza sem mentek. -26-

Nehogy azt higgyék, hogy ezek a megjegyzéseim burkolt irigységet vagy kissebségi érzést takarnak ezek iránt a kiváló elmék iránt! Irigységem és kisebbségi érzésem irántuk teljesen őszinte és tudatos, egyáltalán nem burkolt ... -26-

Istenem, bocsásd meg nekem a nagyképűség bűnét, amelyet a következő módon definiálok ...(amikor egy matematikus imádkozik)-26-

Istenem, miért zártad ezt a ragyogó szellemet ilyen fertelmes alak testébe? ( Az Amadeus-ban, Salieri, Mozartról ) -27-

A világegyetemről ma rendelkezésre álló tudás nagyobbik felére kollégáim és kolléganőim az idült álmosság állapotában ébredtek rá. -28-

Úgy gondolom azért volt sikeres, mert az olvasók a cím alapján szeretkezési kézikönyvnek vélték. (Leon Ledermann, Weinberg: "Az első három perc" című könyvéről)-28-

Ebben a könyvben még annyi matek sem lesz, amennyivel a chicagói egyetem humánszakos diákjait ijesztgettem "Kvantummechanika költők számára" című kurzusomon.-29-

- Kedves asszonyom, tudja, hogy Ön óránként nyolcvan mérfölddel hajtott?
- Ne vicceljen már! Alig negyedórája indultam el.-31-

A legtöbb újat épp a legváratlanabb igazságokból lehet megtudni.-31-

A VILÁGEGYETEM KORA NÉHÁNY MÁSODPERC (szorozva tíz a tizennyolcadikonnal)-31-

Egy szuperstring hossza 10-35 a mínusz 35-en cm, de ezek már olyan kicsik, hogy mibenlétüket talán akkor se volna érdemes elmagyaráznom, ha én magam érteném.-33-

(…) a három boltívet három különböző vállalkozó építette, akik még beszélő viszonyban sem voltak egymással. (Az Illinois állambeli Fermilab Pine Street-i bejáratánál lévő acélszoborról)-39-

Mindennek van határa még a tudatos álomban is - az ember tetszőlegesen álmodhat vad dolgokat hatalom vagy szex terén, de ugyan mit érne egy álomvilág az E=mc2 nélkül? -43-

Akinek a villanyszámlája tízmillió dollár évenként, annak minden lehetséges módon spórolnia kell. (arra a kérdésre válaszolva, hogy miért a nyári hónapokban tartják karban az intézet detektorait)-44-

A hallhatatlan figuráknak sosincs azonos nevük, ez nekem már régen feltűnt. Nyilván a természet biztonsági trükkje a keveredés ellen.-45-

Legalább annyira igaz, mint hogy a világ végső soron levegőből, földből, tűzből és vízből áll. -47-

Néha fel kell fedeznünk logikailag sántító dolgokat, hogy tovább tudjunk haladni, a tisztázást pedig rábízzuk a következő nemzedékre.-60-

Fogunk három kvarkot, összegyúrjuk protonná (vagy neutronná), hozzácsapunk egy elektront - ő ugye egyféle lepton - és kész a hidrogén. Nyolc protonból, ugyanennyi neutronból és elektronból oxigént lehet keverni. Ezek után veszünk két ilyen hidrogént meg egy oxigént, és vizet fakasztunk belőle. Egy kis víz, egy kis szén, némi oxigén, csipetnyi nitrogén …, előbb-utóbb tele lesz a világ szúnyogokkal, lovakkal, görög filozófusokkal. -64-

Világgazdaságilag messze a legfontosabb elemi részecske az elektron. -65-

Ne akarjon Platónt beszélni a hasamba. (Demokritosz)-68-

Persze, abszolút biztos vagyok… valószínűleg. -70-

A fizikának hat hónapon belül vége lesz, addigra mindent meg fogunk érteni. (Lord Kelvin, 1900; Murray Gell-Mannt, 1972) -72-

Olyan, mint egy zsinagóga New York, Bronx-negyedében.-74-

Semminek sincs vége, amíg nincs vége. (Amerikai mondás) -74-

Minden ember egy-egy Kozmosz, bár egyesek Kozmoszabbak, mint mások. -83-

Az ember tudja, mit kell csinálnia, de hogyan csinálja úgy, hogy az még érdekes legyen? (Gábor Zsa Zsa hetedik férje) -85-

Jegyezze meg, egyszerre kell a kettőt éreznie! Ha mégis a nehezebbet érzi előbb, kirúgom! (Galileo Galilei segédjének, aki a Pisai ferde torony aljánál várt a két golyó földtérésére)-91-

A magam részéről nem látom be, miért volna baj, ha a tudomány érdekes. -91-

Lehet valakinek bármilyen kitűnő a szeme, néhány pohár bor után könnyen előfordulhat, hogy maga körül kétszerannyi barátot lát, mint előtte.-95-

Galileo Galileiből csak azért nem lett egy Carl Sagan, mert az ismert teológiai okok miatt tévében nem szerepelhetett.-96-

Amikor új ismeret szerzéséről van szó, a nullát az egytől rendszerint nagyobb hézag választja el, mint az egyet a kettőtől.-103-

Ha messzebbre láttam, mint mások, csak azért volt, mert óriásoknak álltam a vállán. - Isaac Newton. - Én voltam az az óriás. (Robert Hooke )-105-

A filozófusoknak pont az a dolga, hogy a világon lehetőleg minden fejtörést okozzon nekik.-107-

Az erő egy test erőszaktétele a másikon. (Isaac Newton )-108-

Attól, hogy Angliában a súly egysége is a font, meg a pénzé is, még nem lehet a piacon angolnát kapni jó nehéz kődarabokért.-115-

Nos, a név időnként igenis fontos. Gondolják, hogy Archibald Leach lehetett volna akkora sztár, mint Cary Grant?-131-

- Mire használható ez a készülék? (1832-ben a brit miniszterelnök, aki meglátogatta Faraday-t a laboratóriumában, és az éppen frissen megépített elektromos generátor/az első dinamó/ után érdeklődött)
- Nem tudom, de annyi szent, hogy egyszer az Ön kormánya majd adót vet ki rá. (Faraday, és 48 év multán úgy is lett)-148-

Az történt, ami oly ritkán esik meg a fordításokkal: az eredmény még értékesebb mű lett, mint az eredeti volt.-150-

Maxwell is már csak a halála után lett halhatatlan.-153-

A fény sebessége olyan nagy, hogy sértés volna villámgyorsnak titulálni.-156-

A kísérletekhez az ötlet, a tudás meg a szerencse mellett pénzre is szükség van, de ez a sorrend nem jelent fontossági sorrendet is. -163-

Az elektronra, és arra, hogy maradjon örökre haszontalan! (Thomson) -164-

Az elektronsugár kisebb, mint 10-18 cm, azaz 0. 000 000 000 000 000 001 cm. Ez a legnullább nulla, amit a fizika jelenleg produkálni tud. -165-

A kvantumelmélet egyik első elve az, hogy saját pontatlanságunkat beismerjük.-166-

A tanúk egyik fele néma, másik fele vak, harmadik fele hazudik. (arról, hogy hogyan született a kvantumelmélet) -166-

Aki a kvantumelmélettől nem érzi sokkolva magát, az nem érti. (Niels Bohr) -167-

- Mondják meg, legyenek szívesek, melyik teremben lesz ma a Max Planc előadás? (Max Planc, az egyik egyetem titkárságán, mert elfelejtette, hogy melyik teremben kell előadást tartania)
- Ne is keresse, fiatalember. Ön még túl fiatal ahhoz, hogy Planck professzor előadásait megértse.-171-

A fizikának ez az ága olyan szűz terület, melyet nem taposott még egyetlen emberi szempár sem. (Ernest Rutherford kutatásairól egyik kortársa)-175-

Nehogy azon kapjak valakit, hogy ebben az intézetben a Világegyetemről beszél! (Ernest Rutherford, Cambridge-i Egyetemen)-175-

A relativitáselmélet? Ó igen, hallottam róla, de minket itt nem befolyásol. (Ernest Rutherford, Cambridge-i Egyetemen)-175-

A tudomány vagy fizika vagy bélyeggyűjtés. (Ernest Rutherford)-176-

Nemrég a kezembe került néhány régi cikkem, és újraolvasva őket, azt mondtam magamnak: Rutherford fiam, annak idején átkozottul okos fickó voltál.-176-

Olyan volt, mint egy tizenöt hüvelykes tüzérségi gránát, ami visszapattan egy darab selyempapírról, és orrba vág.(Rutherford, amikor felfedezte az atommagot)-177-

Szerencséje annak van, aki megérdemli. -177-

Az ember számára valószínűleg áldás, hogy a valóságot csak fokozatosan ismerheti meg.-179-

A "miért" hiányában nem mindegy a "hogyan".-183-

Az energiát az teszi érdekessé, hogy a változások során megmarad.-184-

A statisztikát lehet szeretni vagy nem szeretni, de mindenképpen szükség van rá.-209-

Ah, ilyen fiatal, és máris ismeretlen! (Pauli, Victor Weisskopf-ról)-212-

Ah, ez még csak nem is hülyeség! (Pauli, Viktor Weisskopf egyik kidolgozott elméletéről)-212-

Azt nem kifogásolom, hogy Ön lassan gondolkodik. Azt kifogásolom, hogy ahhoz képest túl gyorsan publikál! (Pauli, az egyik aspiránsáról)-212-

Ez a fiatalember jó fizikus, bár nem tudja kellőképp megkülönböztetni a matematikát a fizikától. De ez Önt, kedves Mester, valószínűleg nem zavarja majd, mert a szóban forgó különbséget már jó ideje Ön sem érzi. (Pauli, egyik Einsteinhez írt levelében, amelyben egy ifjú kutatót ajánlott be neki)-212-

Ha Isten mindenható, teremtsen akkora követ, amit maga sem tud fölemelni. -215-

Istent én inkább Úrnőnek nevezném; a világ lakályosabb annál, mint amit egy férfi teremthetett volna.-216-

A mai fizika világképe lényegében ugyanaz, mint a távol-keleti vallásoké. Mindnyájan a kozmosz része vagyunk, a kozmosz pedig a mi részünk. … Az Amarican Express mégis külön-külön számlát küld mindenkinek.-221-

- Remélhetjük, hogy ez a tervezett gyorsító valamilyen módon hozzá fog járulni az ország biztonságához? (John Pastore szenátor)
- A gyorsító nem az ország védelméhez járul hozzá, hanem ahhoz, hogy az országot érdemesebb legyen megvédeni. ( Rober Wilson, a Fermilab alapítója)-231-

Aki atomokkal foglalkozik, egy elektronvolttal már jól elboldogul, míg a kvarkok tízmilliárd elektronvolt alatt szóba sem állnak az emberrel.-235-

Amikor az első igazán okos ősember a tüzet felfedezte, biztos rá se rántott, hogy egy kicsit égeti.-259-

Szerencséje többnyire annak van, aki megérdemli, de balszerencséje néha annak is, aki nem érdemli meg.-260-

( …) attól még egy rabbi is összevonná a szemöldökét.-266-

Többen úgy vélik, hogy még a másnapi tőzsdeindexeket is meg tudnák jósolni, ha valaki történetesen azt kérné tőlük. (A Tevarton nyalábirányítást vezérlő számítógépéről)-273-

A svájciaknak nem volt Sólyomszemük, de volt Tell Villmosuk.-276-

Nyomoknak semmi nyoma.-280-

Minden viszonylagos: egyszer egy teknőcöt egy nagyvárosban garázda csigák támadtak meg és raboltak ki, és amikor a rendőrség az áldozatot kihallgatta, az a fejét tekergetve csak hümmögött: "Nem is tudom, hogy történt… Olyan gyorsan lezajlott az egész!"-284-

Amit nem értesz, azt legalább próbáld meg osztályozni és rendszerezni. (biológus mondás)-289-

A templom nem tehet róla, hogy néha nem több, mint menedék egy futó zápor elől, vagy épp egy vasárnapi divatversengés színtere.-291-

A tanár értékét lemérhetjük azzal is, hogy hány tanítványa kapott Nobel-díjat.-292-

Képtelen vagyok elhinni, hogy Isten balkezes. (Wolfgang Pauli)

Vak tyúk is talál szemet, de süket tyúk nem talál fület.-304-

Aki azt állítja, hogy a tudósok hűvösen és érzelem nélküli tárgyilagossággal dolgoznak, az vagy felvág, vagy egyszerűen hülye.-306-

Az ördög, mint tudjuk, még hajnali fél négykor sem alszik.-308-

Tegnap három tudós Nobel-díjat kapott a világegyetem legkisebb objektumának felfedezéséért. Kiderült, hogy ez a marhaszelet Denny vendéglőjében. (Jay Leno)-311-

A másik pofon persze sose olyan megrázó, mint az első, sőt ha a túloldalról érkezik, még jól is jöhet, mert helyrebillenti az egyensúlyt.-322-

Egy pofonnak rendszerint sokkal fontosabb a ténye, mint az ereje.-323-

A fizikában minden kötelező, ami nem tilos. (Murray Gell-Mann) -325-

Kínos, ha az embernek csak egyetlen nagy problémája van, mert esetleg soha nem tudja megoldani. De ha legalább két problémája van, reménykedhet, mert akkor nincs kizárva, hogy azok előbb-utóbb megoldják egymást.-326-

Ha a neve inkább olasznak, mint szovjetnek hangzik, az azért van, mert ő maga tényleg olasz. (Bruno Pontecorvo, orosz fizikusról)-327-

Az élet a népmesékből tanul.-331-

Ezek az emberek mind ruhában mennek be és ruhában jönnek ki. Azt jelentené ez, hogy ruhában is úsznak?(Heisenberg, egy uszoda bejáratánál) -332-


 

***

 

Kissé szakosabb könyvismertetés az MCSE Kiskun Csoport Neptunusz Amatőrcsillagász Csoport honlapján:

http://kiskun.mcse.hu/index2.php?option=konyvism&task=view&id=220&Itemid=38


Szerző: Brain Storming  2007.05.10. 14:59 Szólj hozzá!

Címkék: humor tudomány könyvismertető

A bejegyzés trackback címe:

https://brainstorming.blog.hu/api/trackback/id/tr2973703

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.