Luther néha szót emelt az iszákosok ellen, mondván, hogy a német nemességnek kellene példát mutatni a népnek. Erre a szokásos válasz ez volt: „Mutatunk – különben nem innának annyit Németországban!”RÉSZEGSÉG, AVAGY AZ ALKOHOL "-IZMUMUSA"

Mindenekelőtt a mértéktartásról…
A mértéktartás nehezen meghatározható fogalom. A legfontosabb ismérvei:

1. Megközelítően azt az italfogyasztást tekintik mértékletesnek, amely SOHA NEM VEZET RÉSZEGSÉGHEZ ÉS ÁLTALÁBAN ÉTKEZÉSHEZ, ALKALOMHOZ KÖTŐDIK, TEHÁT NEM RENDSZERES.

2. A mértékletes ivó magatartása NEM BOTRÁNKOZTATJA MEG A KÖRNYEZETÉT, NEM SÉRTI A TÁRSADALMI NORMÁKAT.

Veszélyes mértéknek minősül a napi 60 gramm tiszta alkohollal egyenértékű csaknem egy deciliter pálinka, két korsó sör vagy három deciliter bor rendszeres elfogyasztása.

A kifejlett alkoholizmuson beteges, kényszeres alkoholfüggőséget értenek, a szenvedélybeteg törekvését az után, hogy az alkoholból egyre újabb és újabb mennyiséget vegyen magához a teljesség, a boldogság és a békés hangulat iránti vágytól vezérelve.A MÉRTÉKTELENSÉG ÉRDEKESSÉGEI

Már a Biblia több története is feleleveníti, hogy ősapáink milyen csúfságokat műveltek borgőzös állapotban. A Biblia tiltja – 3Móz 10,9; 5Móz 21,20; Péld 23,21; 1Kor 5,11; 6,10; Gal 5,21 … ellenben lásd Noét 1Móz 9,21-ben; Lótot 1Móz 19,33.35-ben, Nabált 1Sám25,36-ban, Úriást (1) 2Sám 11,13-ban … és átvitt értelemben szól még a részegségről Ézs 29,9ben is.-

A zsidók bizonyos tilalmakat úgy játszottak ki az alkoholizálás javára, hogy a különböző alapanyagokból készült italokat külön kezelték, és a vallási iratokban tilalom alá eső italok alapanyagaiból készültektől természetesen szigorúan tartózkodtak, ellenben alaposan és lelkesen áldoztak más alapanyagokból főzött cefrék oltárain…

Tiberius idejében a római rekord 3 congius, vagyis 8,825 liter … egyhajtásra!

Nagy Sándornak 2 szenvedélye volt: országokat meghódítani és saját magát leinni. Állítólag ebbe is halt bele – egyhajtásra lehajtott majd 7 liternyi italt. Plutharkosz leírta, hogy egyik filozófusának halálakor ivóversenyt rendezett, ahol már verseny közben 35-en kidőltek és bele is haltak ott nyomban, és a nyertes is csak 3 nappal élte túl a 13 liternyi boros teljesítményét.

Cserey Mihály többször is megrója a magyarok áldatlan szokását, a mértéktelen ivásnak tudva be a török veszedelmet is.

A középkori egyszeri diák mondása: „Mindig mondtam, hogy ne igyatok, mégis mindig ittunk.” - A korabeli tanoncok (legyenek akár a legmagasabb szintű egyetemek hallgatói is) a részegséget nem tartották szégyennek; feltéve, hogy a berúgás módszeresen történik. Az ivást szabályokhoz kötötték.
Legáltalánosabb ősi ivászati regula: a felköszöntés, minden elképzelhető dologra: egymás egészségére, holtak emlékére, a haza üdvére, ellenség pusztulására.

A felköszöntés, akár a többi ivószabály, éles fényt vet az iszákos esze járására. Ő maga is tisztában van vele, hogy a részegség négylábú állat színvonalára butítja, tehát mentséget keres. Erre valók az ivóregulák sokasága, kezdve a felköszöntésen, végezve a Jus potandi (ivásjog) rendszerbe foglalt szabályain. Ő nem a saját mámorszomja kedvéért issza le magát, ő csupán a szabályoknak kénytelen engedelmeskedni.

Az ivószabályok kusza forgatagában helyet kap a pledging, az ún biztonsági pohár, aminek hagyománya még II Edward angol király halálával kapcsolatos, akit aközben szúrtak le, miközben ivott.

Aztán ott a „tószt”, ami a feltételezés szerint szintén az angol toast (pirítós) névből ered, de hogy miért ragadt rá a pohárköszöntőre, azt még az angolok sem tudják megmondani – ámbátor sok ivási szokásnak talán éppen az illumináció okozta köd az, ami az eredetét rejti, és mint italozást színesítő érdekesség (amit feltehetőleg a józanok, vagy az italt jobban bírók jegyeztek fel) hát megmaradt.

Következő a körömpróba – magyarok között is járt a mondás, miszerint „Körömpróbáig üríteni a poharat”. A rómaiak „fejlesztették” ki a módszert, miszerint, ha az illető a poharát nem ürítette ki annyira, hogy a végén a kupából a körméről lecsurranó csepp cseppen ki, akkor újabb pohárra ítéltetik.

A diákság sosem volt rest, sőt – a felnövekvő ivónemzedék volt valójában az, amelyik még éles(ebb) elmével, nyiladozó kreativitással nem az élet bajai elől menekültek az ivópohár jótékony mocsarába, hanem puszta élvezetből, így tanulmányaik mellett az ivászat tudományát is módszeresen nagy gonddal művelték, fejlesztették, csiszolgatták, kortyolgatták. Az ő művük a Jus Potandi, az Ivászati Rendtartás (1600-as években).

Maga a német kultúrtörténet állapította meg, hogy a XV., XVI. és XVII. században a németek éppolyan mértéktelenül ittak, mint őseik Tacitus idején.

Antonius Campanus, a pápai legátus titkára III. Frigyes császár udvarában, ezt írta a németekről: „Az élet nem egyéb itt ivásnál.”

Hermann Schrader könyvében (Das Trinken in mehr als 500 Gleichnissen und Redensarten, Berlin, 1890) 500-nál is több közmondást szedett össze az ivás borvirágos mezőiről, ami elárulja, milyen szélesen terpeszkedett el az ital szelleme a nép gondolatvilágában. Ő említi meg jellemző adatként, hogy a német szereti az erős vágyakozás kifejezésére a szomjúság szót használni – 14 kifejezést említ; míg az ittasságot is 10 képletes kifejezéssel jellemzi.

Egy 1813-as forrás szerint, a „nürnbergi tragacs” elnevezésű városi határozat azt szemlélteti, hogy időnként hivatalosan is intézkedtek az ittasokról – Nürnbergben a kocsmák környékéről városi szolgák szállították haza a járni képtelen részegeket, nehogy a sárban fetrengjenek, vagy hogy a diákság reggel ne részesüljön a látványukban. Az előkelő világ azonban nem a kocsmában ivott, hanem odahaza. Őket nem kocsival hurcolták el, hanem a szolgák cipelték őket vissza a szobájukba.

A XVI. sz leghíresebb gégéje Schweinichen lovagé volt. Az iváson kívül írni is szeretett, és pontos feljegyzéseket készített életéről. Jellemző eset volt az, amikor 1576-ban, egyik vendégségében az asztal alá itta az egész vendéglátó udvar teljes személyzetét.

A kínzókamrákban sem vetették meg az ivást. A XVII. sz.-ban gyakori eset volt, amikor kínvallatás közben folyamatosan vedelt a bíróság, de még a hóhér is merevre itta magát.

Luther Márton is szót emelt időnként az iszákosok ellen, mondván, hogy a német nemességnek kellene példát mutatni a népnek. (1527) Erre az volt a válasz rendszerint, hogy mutatnak is – különben nem innának annyit Németországban.

A Dallas sztárja, Larry Hagman szerint néhány évtizeddel ezelőtt, mikor ő példaképeket keresett, az ivás és a dohányzás a férfiasság jelképe volt. A sorozat készítésekor kilenctől délig nagyjából másfél üveg pezsgőt ivott meg, a déli forgatási szünetben ezt egy-két koktéllal öblítette le, délután elszopogatott két üveggel, és hogy könnyebben menjen az alvás, lefekvés előtt még eggyel.
Mára azonban kigyógyult az alkoholizmusból a Névtelen Alkoholisták csoportjának segítségével.

Richard Burton büszke volt arra, hogy bármikor bárkit az asztal alá tudott inni.

Black Sabbath énekese, Ozzy Osbourne felesége, Sharon, többször is beszélt a médiában a többszöri elvonókúra eredménytelenségéről.

1973 októberében, mikor az arab-izraeli háború kis híján robbanásig hevítette a hidegháborút, Richard Nixon amerikai elnök túl részeg volt, hogy fogadja Edward Heath brit miniszterelnök telefonhívását – ez derül ki néhány telefon-jegyzőkönyvből, melyeknek nemrégiben oldották fel a titkosságát.

Az évtized második felének egyik nagy sztárja, a másodikként a Holdra lépő "Buzz" Aldrin (bár az Apollo 11-et nyilván nem ittasan vezette) az alkoholizmus betegségében szenvedett. Az okokat keresve talán a túl sok stresszt és társadalmi-társasági kötelezettséget említi, bár nyilván nem elhanyagolható az sem, hogy bár együtt készültek fel és tették meg az utat, Neil Armstrong nevét mégis többen ismerik a világon.


***


TÖMÉNY GONDOLATOK AZ ALKOHOL-KULTÚRÁRÓL

„Ha már egy művésznek van lelke – van-e mindene, ami a karrierhez kell? Csaknem, de mégsem. Mi kell még? Magam is csodálkozom rajta milyen röviden, jól, mondhatni művészien megfogalmazhatók a szabályok: fogyasztó-képesség! Ne is álmodjon sikerről a művészi pályán, aki nem tud fogyasztani, sőt együttfogyasztani! Az már mindegy, hogy mit, a maga klikk-környezetét mindennemű fogyasztás mellett megtalálhatja – általában nem a klikk határozza meg a fogyasztóképességet, hanem a fogyasztóképesség a klikket. (…) A borfogyasztás népiességre sarkall, a rövid italoktól modernista követője leszel századfordulós előbitnikeknek, a sör történelmi regényekre predesztinál.(…) Művészember ivás mellett kártyázhat is, de ivás nélkül eredménytelen. Szögezzük le: igenis a fogyasztás a lényeg. Had jegyezzem meg, hogy erre a célra a heroin, a morfium és a kokain is alkalmas, de ezeket mint szélsőséges és társadalmi viszonyainknak meg nem felelő szereket jó szívvel fogyasztásra nem ajánlhatom, legfeljebb azokat a barbiturát-készítményeket, amelyeket SZTK receptre olcsón be lehet szerezni.”
(Gombó Pál: Karrierológia, Kossuth Könyvkiadó, 1967, 134.o.)


Az alkoholizmus olyan betegség, amelyiknek a kórokozóját meg kell vásárolni. (Feleki László)

Az alkoholizmus nem más, mint örökös harc a másnaposság ellen!

A szesz fáklyásmenet a torkodon lefelé.

Az alkohol egy gyakori vegyület, és elég népszerű is.

Az alkohol az a folyadék, amely öl, butit és savakkal észtereket képez.

Az alkoholfogyasztás az a folyamat, aminek hatására előfordulhat, hoty ity kezsd el be-be-besélni a zembe-beeer.

Az alkoholfogyasztás az a folyamat, ami vezető szerepet játszik a homlokon kialakuló ismeretlen eredetű horzsolások létrejöttében.

Az alkoholfogyasztás a terhesség előidézésének egyik lehetséges oka.

Az alkoholfüggő az az alkoholista, aki a családunk tagja.

Az alkoholista az az ember, aki nem a bort, hanem az eszét issza el.

A bor a komolyság és a józan ész biztos hatású ellenszere. (Frank McKinney Hubbard)

A konyak a dolgozó nép itala, melyet a munkásosztály és a vele szövetséges dolgozó parasztság nevében az általuk megbízott vezetők fogyasztanak.
A részegedés az a folyamat, amelynek során egyre jobban tetszünk önmagunknak, de egyre kevésbé másoknak.

A részegség az az állapot, amikor fél szemmel tudsz fókuszálni.

A részegség nem egyéb, mint szándékos őrület. (ovidius)

Utálnék absztinens lenni. Képzeljük el, hogy reggel felkelünk, és lehet tudni, hogy ennél jobban aznap már nem is fogjuk érezni magunkat. (Dean Martin)

Betegesen rettegek attól, hogy holtjózan legyek. (Jerry Lee Lewis)

Az egész világ úgy három pohárral le van maradva. (Humphrey Bogart)

Megadni a módját a skót whisky elfogyasztásának több mint élvezet: a civilizációra emelt pohár, a kultúra folxamatosságának dícsérete … (David Daiches)

Amikor megkérdezik, hogy kérek-e vizet a whiskymhez, azt szoktam mondani, hogy szomjas vagyok, nem koszos. (Joe E. Lewis)

Mélységesen tiszteli a kort. Különösen palackozva. (W.C.Fields-ről)

Az ital az átka ennek a népnek – mondta az ír prédikátor. – Miatta vesztek össze a szomszédotokkal. Miatta lőtök rá a földesúrra, és miatta nem találjátok el.

Aki nem ittas vasárnap, az nem méltó, hogy kezet fogjon a hétfővel. (Albán közmondás)

Három pohár bor elűzi a szellemeket, de a negyedikkel visszatérnek. (német közmondás)

Mikor a bor süllyed, a szavak úsznak.

Jó bornak nem kell cégér.

Az a legjobb bor, amit más költségére iszunk.

A részeg ember számára a bor gyógyszer.

A jó bor elűzi a rossz szándékot. (montenegró közm)

Borban az igazság. (román közm)

A víz megtanít sírni, a bor énekelni. (sziléziai közm)

A tiszta bor feloldja a nyelvet. (szlovák közm)

Boldog, aki nem iszik bort. (orosz közm)

Annak nincs mit színlelnie, aki a vendégeit borral várja. (kínai közm)

Idd meg a bort, de nem rúgj be tőle. (Dácia közm)

Három pohár bor mindent rendbe hoz. (kínai közm)

A bor nem rúgatja be az embereket; az emberek maguk rúgatják be magukat. (kínai közm)

Sose kérj tanácsot attól, aki bort iszik levese után. (szír közm)

Borban a boldogság. (magyar közm)

Vizet prédikál de, bort iszik. (magyar közm)

A bor és a gyónás mindent felfed. (francia közm)

Alkoholistának nevezzük azt, akinek nincs elég pénze, hogy naponta pezsgőtől vagy whiskytől legyen spicces.

Az alkoholista az az ember, aki a bort tisztán szereti, a pálinkát meg piszkosul!

Bűn jelen lenni egy esküvőn berúgás nélkül. (orosz közm)

Olyan ittas, mint egy úr.

Az iszákosnak egy csepp is drága. (litván közm)

Több öreg iszákos van, mint öreg orvos. (héber közm)

Amit berúgott állapotban mondanak, előzőleg kigondolták. (flamand közm)

A részegség nem termel hibákat, csak felfedi azokat. (kínai közm)

Amit a józanság elrejt, a részegség felfed. (német közm)

A jó bor felvidámítja az ember szívét.

Tehát igyunk! (Goethe hozzáfűzése: „Régfi és jó mondás ez, amely jó és balsorban egyaránt segít.”)

A kapatos ember és a gyermek megmondja az igazat.(Plato)********


IRODALOMJEGYZÉK
(Teljes anyagra)

1. 888 humoros aforizma – A szellemes elme értelmező szótára – Szerk: Vass Zoltán, Kheirón ’97 Kiadó, 1999
2. 3500 latin bölcsesség latin és magyar nyelven, Bánk József, Szent Gellért, Egyházi Kiadó, 1993.
3. „Hány óra van? – Úgy érted most?” … megint 700 idézet. Szerkesztette és válogatta: Salamon Gábor, Zalotay Melinda, Biográf Kiadó, 1994
4. Újabb 888 humoros aforizma – a szellemes elme értelmező szótára – Szerk: Vass Zoltán, Kheirón ’97 Kiadó, 1999
5. Még újabb 888 humoros aforizma – a szellemes elme értelmező szótára – Szerk: Vass Zoltán, Anno Kiadó, 1999
6. Brain Storming: Hepilepszia – Excalibur Kiadó, Szeged, 1998
7. Ráth-Végh István: Az emberi butaság, Gondolat Kiadó, 1962., 388.o. Epizódok az agyhígítás történetéből.
8. A Chemistry in Britain - 1999. június
9. Cyprus Weekly, 1999
10. Ráth-Végh István: Az emberi butaság, Gondolat Kiadó, 1962,388.o. Epizódok az agyhígítás történetéből
11. A The Alchemist,1998. október 14.
12. www.hazipatika.com/topics/ alcohol/articles?aid=19991005121611
13. www.origo.hu/tudomany/tarsadalom/20020213piasztori.html
14. www.mult-kor.hu/cikk.php?article=10400 - 52k
15. www.vitalitas.hu/?ctype=5&did=3062&cid=1324


összefoglaló az alkoholizmusról
Szerző: Brain Storming  2007.05.31. 12:24 Szólj hozzá! · 3 trackback

Címkék: tanulás bölcsesség közmondás aforizma alkoholkultúra

A bejegyzés trackback címe:

https://brainstorming.blog.hu/api/trackback/id/tr8689905

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: redirecionado aqui 2017.10.20. 15:25:16

Nyugtalan éjszaka - Holdviola

Trackback: www.dagostinoweddingstudio.com 2017.10.02. 10:20:03

Nézzünk az adatokba! - Kereső Világ: keresés, szövegbányászat, big data

Trackback: dagostinoweddingstudio.com 2017.09.29. 07:49:41

Nikon SB-800 robbantott ábra - Fiatal riporter

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.