BRAIN STORMING, Magyarország legkreatívabb és legtermékenyebb aforizmaírójának műhelye

Brain Storming

Rendhagyó (humoros) könyvismertető: GORDON W. ALLPORT - AZ ELŐÍTÉLET

2007. június 08. - Brain Storming
A szociálpszichológusok (is) annyira okosak, hogy néha már viccesek is!

Kedvcsinálóan humoros idézetek egy igen komoly, sajnálatosan folyamatosan aktuális témával fogalalkozó műből, amit modern világunkban érdmes ismernünk…

(idézetek Brain Storming gyüjtése alapján)

(THE NATURE OF PREJUDICE, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, USA, 1954!, Hungarian Translation: Csepeli György, 1977, magyar kiadás: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR-sorozat, GONDOLAT KIADÓ, BP. 1977 )


1. Könnyebb szétrobbantani egy atomot, mint egy előítéletet.-22-

2. ˝The only trouble with the Yanks is that they are over-paid, over-sexed, and over here.˝-30- (= Az a baj az amikkal, hogy túl sokat keresnek, túl sokat törődnek a szexszel, meg az, hogy itt lebzselnek.)

3. Dél-Afrikában az angolok állítólag a búrok ellen vannak, mindkét csoport szemben áll a zsidókkal, mind a három csoport gyűlöli az indiaiakat, de mind a négy csoport egységes az őshonos afrikai lakossággal szemben.-30-

4. – Kisfiam, te katolikus vagy? – Nem, uram, éppen elég nekem, hogy színes bőrű vagyok, minek növeljem a bajt. (Egy római katolikus papa egy néger kisgyerekhez Bostonban) -30. o.-

5. Nos, úgy hisszük, hogy az amerikaiak a legjobb idegen ördögök. – Kínai diák a kínai kommunista forradalom előtt. A kínai ifjúságot ma arra tanítják, hogy az amerikaiak a legrosszabb idegen ördögök. -30. o.-

6. Az számít antiszemitának, aki az abszolút mértéken felül is gyűlöli a zsidókat. – Régebbi magyarországi szólás. -30-31. o.-

7. Az emberi elme egyik legköznapibb fogása valószínűleg a túláltalánosítás. Ha csak egy gyűszűnyi tény is áll a rendelkezésünkre, nem habozunk akkora áltanosításokat tenni, mint egy dézsa. -38. o.-

8. A szakadatlanul nyitott gondolkodás szakadatlanul üres gondolkodássá válik. – Bertrand Russel. -54. o.-

9. Az egyszeri haditengerészeti felcserről mesélik azt az anekdotát, hogy összesen két kategóriát ismert azokkal a betegségekkel kapcsolatosan, amelyekhez kihívták: amit látni lehetett, azokra jódot írt fel, amiket nem lehetett látni, azokra hashajtót javallt. -54. o.-

10. Minden amerikait utálok, bár még nem találkoztam olyannal, akit ne kedveltem volna. – egy oxfordi diák. -57. o.-

11. Élt egyszer az ország egyik poros vidékén egy farmer, s egyik látogatója felpanaszolta a poros környéket. A farmer a számára annyira kedves tájék védelmére a következőket mondta: ˝Tudja, én szeretem a port, ez valahogy tisztítja a levegőt.˝ -60. o.-

12. Jó okunk van annak feltételezésére, hogy (…) a túlbecsülés sokkal alapvetőbb jelentőségű, mint ellentéte, a lebecsülés (melynek jelentése Spinoza szerint: ˝gyűlöletből kevesebbre tartani valakit a kelletésnél˝). Az embereknek először túl kell becsülnie azoknak a dolgoknak az értékét, melyeket szeret, mielőtt alá tudná becsülni azoknak a dolgoknak az értékét, melyeket gyűlöl. A kerítések elsősorban abból a célból emelkednek, hogy védelmezzék azt, ami számunkra kedves.-62. o.-

13. Félix Le Dantec, a francia biológus határozottan úgy érvelt, hogy nincs olyan társadalmi egység, legyen az a család vagy a nemzet, mely valamilyen ˝közös ellenség˝ feltételezése nélkül képes lenne tartósan fennmaradni. -84. o.-

14. Egy idegen jelenléte eleinte lényeges feltétele annak, hogy melegség és együttérzés alakulhasson ki a csoporton belül. – Susan Isaacs, -84. o.-

15. ˝– Te svájci vagy? – Nem, én genfi vagyok.˝ – Piaget és Weil vizsgálatában 7 éves gyerekek tipikus válasza. -89. o.-

16. ˝Svájci vagyok, és akkor nem lehetek genfi is.˝ - Piaget és Weil vizsgálatában 8-10 éves gyerekek tipikus megnyilvánulása. -89. o.-

17. ˝– Mit hiszel az amerikaiakról? – Gazdagok és okosok. Ők találták fel az atombombát.˝ – egy 9 és fél éves kisfiú válasza. -90. o.-

18. A meleg időjárás kedvez az erőszaknak, mivel fokozza az ingerlékenységet és a testi kényelmetlenségérzetet, másrészt pedig arra készteti az embereket, hogy elhagyják otthonaikat, és ezáltal az érintkezési alkalmak elszaporodnak, a konfliktus valószínűsége fokozódik. Képzeljük el mindezeket egy vasárnap délután üres semmittevését, és mindjárt kezdődhet az előadás. A végzetes lázongások valóban forró vasárnapi délutánokon kezdődnek el leggyakrabban. A lincselések szezonja is a nyári hónapokra esik. -110.-111. o.-

19. ˝Kapd el a négeredet!˝ – az 1900-as évek tájékán elterjedt amerikai mondás. -115. o.-

20. ˝Semmit sem tudok róluk, tehát be se engedném őket az országba.˝ - Egy amerikai diák válasza arra kérdésre, hogy a kérdőíven szereplő, valójában kitalált etnikai csoportról mit gondol. -121. o.-

21. Megkérdeztek egyszer egy németet, aki az Egyesült Államokba látogatott, hogy az amerikai életnek melyik vonása volt rá a legnagyobb hatással. A következőket mondta: ˝Az a tény lepett meg a legjobban, hogy ha egy háziasszony este hétre tizenkét embert hívott meg vacsorára, akkor öt perccel hét előtt és öt perccel hét után senki sem érkezett.˝ -159. o.-

22. Elég volt pár amerikai milliomos, és más országokban kialakult a tévhit, hogy ˝Amerika a milliomosok országa˝. – (1953-as közvélemény) -162. o.-

23. A gyermeket látni lehet, de hallani nem kell. – angol mondás. -184. o.-

24. ˝Minden amerikai egyformának látszik!˝ – Kelet ázsiaiak szokásos panasza. -210. o.-

25. Egyszer egy néger nő panasszal fordult a bírósághoz egy jogait csorbító szerződés ügyében. Amikor a védőügyvéd megkérdezte tőle, hegy melyik fajhoz tartozik, a nő azt válaszolta, hogy ˝az emberi fajhoz tartozom˝. ˝És milyen színű a bőre?˝ – kérdezte az ügyvéd. ˝Természetes színű˝ – mondta a nő. -212. o.-

26. A szag különös pszichológiai jelszó. -216. o.-

27. Ha van valami földi dolog, melyen nevetni tudok, az csak az, hogy nem tudok sírni. – Byron. -227. o.-

28. A négerek jelszava ˝ne vásárolj ott, ahol nem dolgozhatsz.˝ – (50-es évek) -228. o.-

29. Egy antiszemita egyszer a maga atyáskodó módján megjegyezte egy néger előtt: ˝Hát Sam, akárhogy is nézzük, te mégiscsak jobban hasonlítasz ránk, mint azok az átkozott zsidók.˝ - 235. o.-

30. Az igazság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy valójában egyetlen négernek sem fekete a bőre, de a világosabb fajtájú emberhez képest a néger ember tűnik a ˝legfeketébbnek˝.-272. o.-

31. ˝fehér remény˝ – ez a kifejezés akkor született, amikor Jack Johnsonnal, a néger nehézsúlyú világbajnokkal szemben fehér vetélytársat kerestek. -273. o.-

32. Amíg a düh célpontja homályba marad, a rosszakaratú előítélet sem tud kivirágozni. Ellenségeink csak akkor lesznek, ha előbb megnevezzük őket. -275. o.-

33. Talán különösnek tűnik, de egészen a legutóbbi időkig senki sem tudta pontosan megmondani, hogy valójában mit is jelent az, hogy kommunista. (50-es évek!) -275. o.-

34. Rankin képviselő 1946-ban, a Kongresszusban James Rooseveltet kommunistának nevezte. Outland képviselő pszichológiai töltetű gúnnyal reagált: ˝Nyilvánvaló, hogy mindenki kommunista, aki nem ért egyet Mr. Rankinnal.˝ -278. o.-

35. A negatív címkék mindig másokat jelölnek, ránk sosem vonatkoznak. -279. o.-

36. Masachusetts államban, Cambridge város tanácsa egyhangú határozatot hozott (1939 decemberében), hogy törvénytelennek minősül, ˝ha a város határain belül bárki is olyan könyvet, térképet, képeslapot, újságot, röplapot, röpiratot vagy időszaki kiadványt tart, raktároz, eltesz, fordít vagy kölcsönöz, mely a Lenin vagy a Leningrád szót tartalmazza. -279. o.-

37. Miért van Abraham Lincolnnak annyi csodálója? A felelet könnyű: Lincolt jól gazdálkodott, szorgalmas volt, szomjazott a tudásra, az átlagember jogait mindenek fölébe helyezte, törekvő volt és törekvése rendkívüli sikereket eredményezett a lehetőségek ranglétráján.
Miért utálják a zsidókat? A válasz valószínűleg a következő lesz: azért, mert a zsidók jól gazdálkodnak, szorgalmasak, szomjúhoznak a tudásra, az átlagember jogait mindenek fölébe helyezik, törekvőek, és törekvésük rendkívüli sikereket eredményezett a lehetőségek ranglétráján. -281. o.-

38. ˝El tud képzelni egy Kohn nevű hőst?˝ – két érzelem nélküli üzletember arra a kérdésre, hogy miért angolszász származású hősök fordulnak elő a leggyakrabban. -297. o.-

39. ˝Rajta srácok, tegyetek félre minden egyebet, és birkózzunk most egy órára az ellenség nyelvével.˝ – Az afrikai gyarmatbirodalom egyik tanára egy tanfelügyelő előtt tartott angol órán ezt mondta bennszülött nyelven, azt gondolva, hogy az angol származású tanfelügyelő nem érti, mit mond. Értette. -313. o.-

40. Az egyesül Államok történelme során közvetlen összefüggés tapintható ki a csoportszellem dagályai, valamint a gazdasági nehézségek által kiváltott kivételes mértékű apályok között. -326. o.-

41. Az amerikai demokrácia egyik jellemző vonása, hogy békeidőben nincsenek hivatalosan jóváhagyott bűnbakok. -342. o.-

42. A többségi csoport előítéletessége nem kedvez sem a kulturális sokféleségnek, sem a beolvadásnak. Valójában ezt mondják a kisebbségeknek: ˝Nem akarjuk, hogy olyanok legyetek, mint mi, de azt sem akarjuk, hogy mások legyetek, mint mi.˝ -347. o.-

43. – Ön kommunista? – Nem – feleli a vádlott -, én antikommunista vagyok. – Nahát ez éppen elég nekünk – mondja az inkvizítor diadalittasan -, bennünket úgyse érdekel, hogy miféle kommunista. -363. o.-

44. – Látja maga azt az ember ott? – Igen. – Hát, ki nem állhatom azt a fickót. – De nem is ismeri. – Pont azért! -373. o.-

45. valaki egyszer úgy határozta meg a kultúrát, hogy az eleve kész válaszokat ad az élet által felvetett problémákra. -399. o.-

46. Még hétéves kislány is akadt, aki a következő szavakkal fordult egyik fehér játszótársához: ˝Utálnám ha színes bőrűnek kellene lennem, hát te?˝ -423. o.-

47. Egy kisfiú egyszer készségesen egyetértett édesanyjával, aki figyelmeztette, hogy sose játsszon ˝niggerekkel˝. ˝Dehogy is mama – mondta -, én sose játszom niggerekkel, csak fehér és fekete barátaim vannak.˝ -427. o.-

48. ˝Azt hiszem itt mindenki goj, kivéve engem. Mert én zsidó vagyok.˝ -428. o.-

49. Az emberi természet egoizmusa a lét sine qua non-ja. (ti. elengedhetetlen feltétele). -444. o.-

50. ˝Táviratát, melyben aziránt érdeklődik, hogy Mississippi állam mennyi négert tud visszafogadni, megkaptam. Válaszomban hangsúlyozni kívánom, hogy bőven van helyünk olyanok számára, akiket niggerként tartunk nyilván, de senkit sem tudunk elhelyezni, akiket ˝színes bőrű uraknak és hölgyeknek˝ neveznek.˝ - Bilbo kormányzó válasza a chicagói polgármesternek, aki az első világháború után beáramlott néger lakosságtöbbletet szerette volna visszaköltöztetni. -454. o.-

51. Göring, aki közvetlenül Hitler után következett a rangsorban, megpróbálta kétségbe vonni a (ti. II. Világháborús, zsidóság elleni) gyilkosságokat, és hamisítványoknak minősítette a dokumentumfilmeket. De a végén hozzátette, hogy ˝ha csak öt százaléknyi volt belőlük igaz, még az is iszonyatos˝. -458. o.-

52. Az elfojtók a legtöbb esetben nincsenek tudatában előítéleteiknek, és gondolkodásmódjukat nem tekintik antidemokratikusnak (ennélfogva előítéleteik nem kerülnek konfliktusba értékeikkel). Ezt az a tény is alátámasztja, hogy a legtöbb antidemokratikus mozgalom a legdemokratikusabb hangzású nevekkel szereli fel magát: ˝A kereszt és a zászló˝, ˝Társadalmi igazság˝, ˝Aranyszabály˝, ˝Felszabadítás˝, és ehhez hasonlók találhatók a szótárukban. -465. o.-

53. ˝Nincsenek előítéleteim a négerekkel szemben, vannak köztük jók is. Csak a rossz niggerektől undorodom.˝ ˝Nem gyűlölöm a zsidókat, csak a pimasz jakheceket nem bírom közülük elviselni.˝ – tipikus kettéosztásos megnyilvánulások azoktól, akik nem teljesen vállalják előítéletességüket. -467. o.-

54. ˝A gazdagok ópiummal és hasissal élnek. Akiknek erre nem telik, azokból antiszemita lesz. Az antiszemitizmus a kisemberek ópiuma… Mivel képtelenek belemerülni a szerelem örvényeibe, helyette a gyűlöletet sóvárogják… Nem sokat számít, hogy éppen kit gyűlölnek. A zsidó kéznél van… Ha nem lennének zsidók, az antiszemiták hamarosan feltalálnák őket.˝ – Hermann Bahr, német szociáldemokrata. A sorok több, mint 40 évvel azelőtt íródtak, hogy Hitler hatalomra került volna Németországban! -475. o.-

55. Az 1920-as években az oroszok ellen a leggyakrabban azt a vádat emlegették, hogy Oroszországban ˝államosították˝ a nőket. -512. o.-

56. Abraham Lincolnnak tiltakoznia kellett a ˝feje tetejére állított logika ellen, mely feltételezi, hogy ha nem akarom, hogy a néger nő rabszolga legyen, akkor máris azt akarom, hogy a feleségem legyen.˝ -519. o.-

57. Sok leleményes találgatásra adott már okot, hogy miként feleljen a türelmes személy arra a kérdésre, hogy ˝Beleegyezne-e Ön abba, hogy nővérét egy néger vegye feleségül?˝ Az egyik javaslat a következő: ˝Talán nem, de azt sem helyeselném, ha magához menne!˝ -519. o.-

58. A kivetítés legismertebb közege a tintafolt. (Ez a Rorschach-teszt.) Egyes emberek egészen rendkívüli dolgokat képesek belelátni a tintafoltok alaktalan gomolyába. Ackerman és Jahoda írja, hogy az ˝antiszemita számára a zsidó valósággal eleven tintafolt˝. -530. o.-

59. A közvetlen kivetítés és a gerenda-szálka mechanizmus közötti különbséget Pope ismert mondásának segítségével foglalhatjuk össze: ˝Mindent sárgának lát, akit elönt az epe.˝ Ha szó szerint vesszük, a mondás a közvetlen kivetítést példázza. De ha gondolatban kiegészítjük, és azt mondjuk, hogy ˝a sárga dolgokat még sárgábbnak látja az, akit elönt az epe˝, akkor megkaptuk a gerenda-szálka mechanizmus tömör summáját. -534. o.-

60. Sokkal könnyebb abban a hitben élni, hogy a világ a szenvedő és nem a cselekvő ragozás törvényei szerint van elrendezve. -553. o.-

61. A ˝hazafiság˝ lehet, hogy sokszor csak a türelmetlen vakhit álcája. -556. o.-

A bejegyzés trackback címe:

https://brainstorming.blog.hu/api/trackback/id/tr4194866

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.