BRAIN STORMING, Magyarország legkreatívabb és legtermékenyebb aforizmaírójának műhelye

Brain Storming

Brain Storming

Id. Dabi Istvánról, avagy: 2-nyelvűen (angol-magyar) egy 105-nyelvű emberről!

2007. szeptember 27. - Brain Storming

Dabi Istvánról méltatlanul keveset tud a magyar közvélemény, olyannyira, hogy a most közölt írás is egy angol nyelvű netlexikon szócikkének fordítása!

 

Kép forrása:

http://www.antikvarium.hu/ant/foto.php?id=2791081&h=200

 

Cikk forrása: http://en.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n_Dabi

 

 

 

István, Dabi

 

István Dabi, Sr. (June 12, 1943) is a Hungarian translator.

 

id. Dabi István (1943. jun. 12.) (idén töltötte 64. életévét) magyar származású fordító.

 

He became famous at the age of 18, by which time he had acquired 18 languages in which he corresponded with 80 partners from 50 countries of the world.


18 évesen vált híressé, mivel ekkorra már elsajátított 18 nyelvet, amelyeken 80 partnerrel levelezett a világ 50 országából.


He worked as a correspondence clerk, guide, interpreter, translator and consulting editor.

 

Dolgozott idegen nyelvi levelezőként, idegenvezetőként, tolmácsként, fordítóként és szaklektorként is.

 

He mostly published his poems in Polish.

 

A verseit többnyire lengyelül publikálta.

 

In 1970, he married a language teacher of Polish origin from Lithuania; they have a son (István Mikołaj, 1971) and a daughter (Mária Rozália, 1973).

 

1970-ben feleségül vett egy litván származású lengyel nyelvevtanárt; egy fiuk (István Mikolaj, 1971), és egy lányuk (Mária Rozália, 1973) született.

 

He is a resident of Budapest, but he lived between 1971 and 1980 in Gdańsk.

 

Budapesti lakos, de 1971 ás 1980 között Gdansk-ban élt.


He has always been interested in languages in order to know the literature and culture of nations.

 

Mindig is érdekelték a nyelvek, hogy megismerhesse más nemzetek irodalmát és kultúráját.


Languages - Nyelvek

Translation - Fordítás

 
He divided languages he translates from into four categories:

 
A nyelveket, amelyekről fordít, négy kategóriába osztotta:


1. Practically without dictionary (20): Russian, Polish, Belarusian, Ukrainian, Kashubian, Sorbian, Czech, Slovak, Serbian, Croatian, German, English, French, Spanish, Italian, Lithuanian, Latvian, Estonian, Bulgarian, Macedonian

 

1. Gyakorlatilag szótár nélkül (20): orosz, lengyel, belorusz, ukrán, kasub, szorb, cseh, szlovák, szerb, horvát, német, angol, francia, spanyol, olasz, litván, lett, észt, bolgár, makedón.


2. With insignificant dictionary use (33[counting the two Mordvin languages as one.]): Slovene, Dutch, Swedish, Danish, Norwegian, Icelandic, Romanian, Portuguese, Romansh, Turkish, Azerbaijani, Uzbek, Turkmen, Chuvash, Tatar, Bashkir, Finnish, Komi, Mari, Mordvin (Erzya and Moksha), Yiddish, Arabic, Maltese, Hindi, Persian, Urdu, Vietnamese, Mongolian, Buryat, Kalmyk, Armenian, Dari, Tajik

 

2. Elenyésző szótárhasználattal (33, - a két mordvin nyelvet egynek véve): szlovén, holland, svéd, dán, norvég, izlandi, román, portugál, retoromán, török, azerbajdzsán, üzbég, türkmén, csuvas, tatár, baskir, finn, komi, mari, mordvin (erza és moksa), jiddis, arab, máltai, hindi, perzsa, urdu, vietnámi, mongol, burját, kalmük, örmény, dari, tadzsik.


3. With somewhat more dictionary use (24): Greek, Latin, Nepali, Kazakh, Kyrgyz, Tuvan, Altay, Yakut, Nanai, Evenk, Karachay, Adyghe, Kabardian, Avar, Lak, Karakalpak, Albanian, Japanese, Indonesian, Malay, Udmurt, Sanskrit, Bengali, Georgian.

 

3. Kissé több szótárhasználattal (24): görög, latin, nepáli, kazah, kirgiz, tuvai, altáji, jakut, nanaj, evenk, karacsáj, adige, kabard, avar, lakk, karakalpak, albán, japán, indonéz, maláj, udmurt, szanszkrit, bengáli, grúz.


4. With considerable dictionary use (26): Welsh, Irish, Thai, Lao, Khmer, Malayalam, Kannada, Tamil, Telugu, Sinhalese, Swahili, Lingala, Malagasy, Amharic, Fula, Hebrew, Chinese, Burmese, Tagalog, Nenets, Abkhaz, Chechen, Ingush, Pashto, Hausa, Tibetan


4. Jelentősebb szótárhasználattal (26): walesi, ír, thai, lao, khmer, malayalam, kannada, tamil, telugu, szingaléz, szuahéli, lingala, malgas, amhara, fulbe, ivrit, kínai, burmai, tagal, nyenyec, abház, csecsen, ingus, pustu, hausza, tibeti.


These are 103 languages in total (the two Mordvin variants counted as one), without his native Hungarian. He can translate from these into Hungarian, Polish and Russian.

 
Ez mindösszesen 103 nyelv (a két mordvin variánst egynek véve), az anyanyelvi magyar tudását leszámítva. Ezekről a nyelvekről tud fordítani magyarra, lengyelre és oroszra.


Speech - Beszéd(készsége)


Out of the above, he fluently speaks Russian, Polish, Czech, Slovak, Bulgarian, German, English, French and Lithuanian and after a few days' brush-up he could speak 14 more (Ukrainian, Belarusian, Serbian, Croatian, Macedonian, Sorbian, Latvian, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Swedish and Norwegian).

 

A fentiekből folyékonyan beszél oroszul, lengyelül, csehül, szlovákul, bolgárul, németül, angolul, franciául és litvánul, továbbá néhány napnyi tudás felfrissítés után még 14 további nyelven (ukrán, belorusz, szerb, horvát, makedón, szorb, latvián, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, svéd és norvég).


His language learning method - Nyelvtanulási módszere:


* He chooses 1000–1500 basic words (from the topics of family, work, everyday life etc.) and learns them along with the most important grammar (declension, conjugation, pronouns and word order).

 

Kiválaszt 1000-1500 alapszót (család, munka, mindennapi élet, stb. témákból) és megtanulja őket a legfontosabb nyelvtannal (főnévragozás, igeragozás, névmások és szórend).


* He starts reading fairly easy texts with a dictionary, in accordance with his interests. (The texts may be newspaper articles, specialized texts or whatever else.)

 

Érdeklődésének megfelelően választott, egésszen könnyű szövegeket kezd olvasni szótár segítségével. (A szövegek lehetnek újságcikkek, szakirányú szövegek vagy bármi más.)


* For some people it is needed to write out and keep repeating the unknown words; for others, it is enough to read them. His experience is that it is much easier to learn new words by means of conclusion (inference), i.e. through their context.

 

Egyeseknek arra van szüksége, hogy kiírja és állandóan ismételgesse az ismeretlen szavakat; másoknak elég, ha elolvassák őket. Az ő tapasztalata szerint sokkal könnyebb az új szavakat kikövetkeztetés alapján megtanulni, pl. az alapján a szöveg alapján, amelyben szerepelnek.


* If possible, he starts correspondence with people, possibly those with the same job and interests, whose native tongue is the one he is studying. (It is important so as to avoid taking over mistakes from anyone who only learnt it.)

 

Ha lehetséges, elkezd levelezni emberekkel, lehetőleg azokkal, akiknek ugyanaz a munkája vagy az érdeklődése, és akiknek az anyanyelve az, amit ő éppen megtanulni igyekszik. (Ez azért fontos, hogy elkerüljük az olyan hibák átvételét, amit azok követnek el, akik 'csak' tanulták a nyelvet.)


* He starts listening to foreign language radio broadcast, even if one initially doesn't understand practically anything, since one will gradually get used to the sounding of the foreign language.

 

Elkezd idegen nyelvű rádióadásokat hallgatni, még akkor is, ha kezdetben gyakorlatilag semmit nem ért belőlük, mivelhogy az ember így fokozatosan tud hozzászokni az idegen nyelv hangzásához.

 

* He considers it essential to deal with the language every day at least 15–20 minutes. (If it seems impossible, one should first learn how to budget one's time.)


Lényegesnek tartja, hogy mindennap foglalkozni kell a nyelvvel legalább 15-20 percet. (Ha ez lehetetlennek tűnik, akkor az embernek előbb azt kell megtanulnia, hogyan gazdálkodjon az idejével.)


Bibliography - Bibliográfia

 
(In this list only his own works are mentioned, his translations are not.)

 
(Ebben a listában csak a saját unkái vannak megemlítve, a fordításai nem.)


His poems appeared in Polish, Macedonian and Belarusian-language Polish newspapers.

 

A versei megjelentek lengyelül, makedón- és belorusz-nyelvű lengyel lapokban.

 

He published a book in Hungarian in 1995, entitled A nyelvekről – nyelvtanulásról ("On languages and language learning"), ISBN 963-450-921-5.

 

Kiadott egy könyvet 1995-ben magyarul „A nyelvekről – nyelvtanulásról … és még valami” címmel.


His bibliographical novelette was published in 15 serials in 2004 in a Hungarian-language Romanian periodical (Romániai Magyar Szó, [1]), titled Ötvenöt év viharai ("Fifty-Five Years' Storms").

 

Életrajzi novelláját 2004-ben, 15 részletben jelent meg egy magyar-nyelvű romániai folyóiratban (Romániai Magyar Szó, http://www.hhrf.org/rmsz/ ), „Ötvenöt év viharai” címmel.

 

***

 

Fordította: Brain Storming, 2007

A fordítás fellelhető még: BS's English/Language Problem Page

http://www.vasarhely.us/phpforum/viewtopic.php?t=294&sid=3cf606bcf1656b43be8d39a4fc319efd

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://brainstorming.blog.hu/api/trackback/id/tr82178284

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása