BRAIN STORMING, Magyarország legkreatívabb és legtermékenyebb aforizmaírójának műhelye

Brain Storming

Diákhitel diák-hittel – avagy: a diplomás értelmiség életfogytiglani adójáról…

2012. január 21. - Brain Storming

10 apró trükk, melyekkel a Diákhitel Központ Zrt. életfogytiglani adósrabszolgává teszi az ügyfeleit… Mottója: „Legyél, aki lenni akarsz! Minket nem érdekel – csak fizess érte életed végéig!”

Kép forrása:

http://hallgato.com/hirkepek/200812/20081223_diakhitel.jpg

Bevezetés helyett

Nem politikai kritika lenne az írásom, mégis politikai szállal kezdem: – a diákhitel rendszert a Fidesz-kormány alkotta, 2001-ben, vélhetőleg a következő évi, 2002-es választások miatt. Feltételezem az lehetett a gondolatuk, hogy ezáltal a felsőoktatási hallgatók, az éppen felsőoktatásba lépő, már választó-korú középiskolás diákság, és természetesen ezek szülei is rájuk szavaznak majd a választáson. Nem így lett, ám a rendszer maradt. Nem véletlen – a diákhitel konstrukció annyira jövedelmező kilátásokkal lett megalkotva, hogy már „2002 decemberében a Magyar Állam megvásárolja a Diákhitel Központ teljes részvénypakettjét. A vagyonkezelői szerződés alapján a tulajdonosi jogokat már a Pénzügyminisztérium gyakorolja.” Röviden: a választást nyert MSZP is megláthatta benne a lehetőséget, és hagyta a rendszert tovább futni. Az valahogy senkinek sem tűnt fel, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a pénzügyi világválság ideje alatt is folyamatosan gyarapodott – tehette, mivel hihetetlen pénzeket szedett be az adósaitól, holott „non-profit elven működő gazdasági társaság” lenne.

Vannak kételyeim az írásom „érthetőségével” kapcsolatban – részben azért, mert a banki ügyletek rejtett fonákságait nehéz egyszerűen előadni, másrészt pedig érintett is vagyok, mondhatni: jóhiszemű áldozat. Személyes élmény (de nem személyes/önkéntes szándék!) alapján kerültem az adósságcsapdába, majd merültem később el a témában, aminek a részleteivel nem untatom az olvasókat. Mégis, a személyre szabottság lényegét a következőkben foglalnám össze: éveken keresztül nem vettem a fáradtságot arra, hogy egyszer leüljek és megértsem a diákhitel működésének lényegét – súlyos árat fizettem érte. Jelen cikket azért írom, hogy megpróbáljam közérthető és egyszerű módon bemutatni, hogyan teszi a diákhitel életfogytig adóssá az azt felvevő, felsőoktatásban részesülő, leendő értelmiségi réteget, és a leírtak alapján szeretném arra ösztönözni az olvasóimat: elsősorban azon gondolkozzanak el, hogy milyen érveket tudnak találni arra, hogy miért ne vegyék fel a diákhitelt.

10 apró trükk, melyekkel a Diákhitel Központ Zrt.

életfogytiglani adósrabszolgává teszi az ügyfeleit…

Mottója ez lehetne: „Legyél, aki lenni akarsz,

minket nem érdekel – csak fizess érte életed végéig!”

Első trükk – az ügyleti kamat

Az ügyleti kamat attól fogva ketyeg, ahogy a hallgató felvette az első részletet, tehát tartozása keletkezik. A diákhitel központ tkp teljes saját bevétele ebből származik. Sok esetben hivatkoznak arra, hogy ez (mármint a kamat) mennyire kicsi a többi kölcsönéhez képest. A kamat aránya valóban kicsi, ámde… Az ügyleti kamat a hitelösszeg visszafizetése pillanatáig „ketyeg”. Sosem áll le. A legtöbb kölcsönnél a kamatot a kölcsön felvétele idején rögzítik, esetlegesen, előre meghatározott időszakonként módosítják. A diákhitelnél is van módosítás, és az évek folyamán ingadozott is. Minden azonban lényegtelen tényező ahhoz képest, hogy a visszafizetendő összeg a visszafizetés idején is folyamatosan nőhet, és a legtöbb esetben nő is – a túlnyomó többség, aki felvette, azt tapasztalja, hogy hiába fizeti rendesen a törlesztő részleteket, az év végi egyenlegen mégis alig csökkent, vagy a legtöbb esetben nőtt is az adósságának mértéke. Hogyan történik mindez?...

Második trükk – az egymást követő tárgyévek kezdetén tőkésített, előző évben felgyülemlett, a kötelező törlesztő-részletekkel nem csökkentett kamatteher

… Úgy, hogy az év folyamán a kötelező befizetésekből a diákhitel esetében a legelőszőr a kamat összegét csökkentik, ami ugye a felvétel pillanatától folyamatosan nő. Röviden: amit a diák az év folyamán befizet, azzal először a keletkező ügyleti kamatot csökkenti. A kamat összegét pedig az előző év tőketartozása határozza meg. Egyszerűen belátható, hogy ha az év végi egyenlegen megállapított tőke havi kamatának összege meghaladja a kötelezően meghatározott törlesztő-részlet összegét, akkor a tartozás természetesen nem fog csökkenni.

A legtöbb hitel esetében a törlesztő részleteket úgy állapítják meg, hogy az bizonyos százalékában a kamatokat, bizonyos százalékban a tőkét törlesztik. A diákhitel trükkje tehát az, hogy csupán a keletkező kamatok „felől” csökkenti az adósságot, ami folyamatosan „visszanő”, ahelyett, hogy bizonyos százalékban „kihúzná keletkező kamatteher alól a talajt”, vagyis az ügyleti kamat forrását csökkentené. Mégis, miért tűnik csábítónak ez konstrukció?

Harmadik trükk – a keresethez igazított törlesztő-részlet

… Mert a diákhitelt megalkotók szándékosan úgy állapítják meg a kezdeti törlesztő részleteket, hogy az semmiképpen sem elegendő arra, hogy a keletkező kamatterhen túl a kamat forrását, vagyis a tőkét is törlessze. Merthogy – a kezdeti kötelező törlesztő-részlet összegét nem a diplomások átlagkeresetéhez, nem is az ún. diplomás minimálbérhez, hanem az általános minimálbérhez állapítják meg. Ez pedig mindig az előző év minimálbérének 6%-a. Nem nehéz megérteni, hogy ha valakinek pl. 1000000 Ft-os diákhitel tartozása van (tévedés ne essék – ez az átlagos diákhitel tartozás kezdeti nagyságrendje!!!), melynek pl. 8%-os ügyleti kamatszint esetén a havi összege… (1000000 x 8 / 365x100) x30 … = 6575.- Ft, akkor a minimálbér - amit most nagyvonalúan emeljünk fel 100.000 Ft.-ra – 6%-a, ami 6000 Ft, nem fedi az összegre havonta „felcsúszó” kamatterhet. És tévedés ne essék. Ezzel a mértékkel az adósság még szinten sem tartható – pusztán a növekedése lassítható.

És ezen még az sem segít, hogy a rendszer az önálló kereset 8%-ában állapítja meg a későbbi kötelező törlesztő-részlet nagyságát. Gondoljunk csak azoknak a diplomásoknak a tömegeire, akik valamilyen praktikus megfontolásból minimálbérre vannak bejelentve.

Mindezek tetejébe a Diákhitel Központ semmiféle tájékoztatást nem ad arról, hogy az aktuális adósságot mekkora törlesztő-részlettel lehet valóban csökkenteni. Ilyen információ sehol sem fedezhető fel sem a honlapjukon, sem az ismertetőkben.

A trükk lényege, hogy a Diákhitel konstrukció szándékosan mindig a tőketörlesztést el nem érő szinten szeretné tartatni az adóssal az adósságát: így egyszerre nem jut nagy összeghez személyenként, azonban az adósnak majdnem a nyugdíjaztatásáig biztosítva van a folyamatos befizetés. Érdekes módon senkinek nem tűnik fel, hogy hiába igazítják a keresethez a törlesztő-részletet…Törleszteni akkor is kell, ha valakinek nincs munkaviszonya. …No de hogyan tudják egyesek mégis visszafizetni a diákhitelüket?

Negyedik trükk – a tőketörlesztés önkéntessé tétele

… Úgy, hogy tájékozódnak. Mélyen elrejtve a tájékoztatók szövegében ott lapul a megoldás, és talán az egyedüli megoldás (ha a pórul járt hallgató nem tudta elkerülni, hogy NE vegye fel): az ingyenes előtörlesztés lehetősége. Agyafúrt trükk, szinte nyílt támadási felület, rés a diákhitel adósság pajzsán… mondhatná bárki. Miért is van arra lehetőség a diákhitelnél, amire semmiféle más kölcsönszerződésben nincsen? Minden más kölcsönügyletben szigorú „büntetést” kell fizetnie annak az adósnak, aki idő előtt fizeti vissza a kölcsönt, vagyis nem annyit fizet vissza, amennyit a kölcsön folyósító intézmény szeretett volna kapni. A diákhitel egyetlen „jó pontja” ez a lehetőség. Minden bizonnyal azért került bele a szabályzatba, mert azzal a feltételezéssel éltek, hogy a legtöbb adós inkább választja a hosszú ideig fizetendő, de alacsonyan tartott törlesztő részleteket, mint a külön befizetést. Merthogy – sokan esnek abba a hibába, hogy ha többet fizetnek be a kötelezően megállapítottnál, akkor majd csökkenni fog az adósságuk összege. Nos, ez cseppet sincs így – mint korábban említettem, a kötelező törlesztésre befizetett többletet is a tárgyévben felgyülemlett kamatok csökkentésére fordítják, és tudtommal azt is csak az év végén.

A tőkét is csökkentő befizetést külön kell intézni – külön jelezni kell, méghozzá meghatározott módon, hogy az illető befizetés tőketörlesztés. Ha valaki nem teljesíti a befizetés formai követelményeit, annak a befizetése megy a „levesbe”, vagyis az adósság növekedésének mértékét lényegében nem csökkentő kamattörlesztésre.

Sokak véleménye szerint csakis tőketörlesztéssel lehet valóban csökkenteni a diákhitel adósságát. Ez a saját véleményem – és tapasztalatom is. Ám itt is vannak apró, rejtett „aknák”…

Ötödik trükk – a tőketörlesztés (előtörlesztés) jóváírásának halasztása

… amikre csak az figyel fel, aki szándékosan rálép. A külön befizetések jóváírását eléggé hanyag módon kezelik, bár lehet, hogy ez minden adósságrendező intézménynél hasonlóképpen van. A mai világ számítógépes banki adatkezelésének idején azonban mégis felháborító az, hogy ha valaki egy adósságot törlesztő összeget csütörtöki napon befizet, azt csak következő hét hétfőjén írják jóvá az adósságszámláján. Ha valaki nem figyel oda (mint ahogy sajnos az én esetemben is történt, és bizonyos vagyok afelől, hogy igen sok diákhitel adósnak az esetében is így van), akkor a napi számítású ügyleti kamata akár az 500 Ft-ot is elérheti, tehát 4 nap alatt 2000 forinttal is nőhet az adóssága!

Hatodik trükk – a nyugdíjkorhatár elérésével való törlesztési kötelezettség megszűnése

Akár humánusnak is lehetne nevezhető az a „gesztus” a diákhitel konstrukció részéről, hogy ha az adósnak a nyugdíjkorhatára elérésekor még tartozása lenne, akkor azt elengedik. Igen, szép szabály ez, csakhogy az a feltételezés az alapja, hogy valóban lesznek olyanok, akik a nyugdíjazásuk idejéig fizetni fogják a felsőoktatásuk alatt felvett diákhitel-adósságukat!

Hetedik trükk - A törlesztést csak a hallgatói jogviszony megszűnése utáni negyedik hónaptól, de legkésőbb a 40. életév betöltése után kell elkezdeni

A korábbiak alapján talán már érthető, hogy miért adnak haladékot is a visszafizetés megkezdésére: egyrészt a „türelmes hitelező” benyomását kelthetik, ami azonban csak akkor lenne az adós számára is hasznos, ha közben nem „pörögne” az ügyleti kamat. 4 hónap alatt kényelmesen „felmászhat” az adósság tetejére annyi kamat, hogy azt a kötelezően megállapított kezdeti törlesztő részlet nem fedezi, így már itt is elkezdődhet az adósság lassú növekedése az időben elkezdett visszafizetések ellenére. A dolog látszatra azért „hallgatóbarát”, mert úgy tűnik, hogy hagynak időt a frissen végzett diplomásnak, hogy a tavasz végén, nyár elején megszerzett diplomáját még élvezhesse, elkezdjen munkát keresni, esetleg felvegye az első fizetését…, stb. Gondolom, senki nem hiszi azt, hogy bármely hitelező úgy ad haladékot bármire is, hogy azért nem számol fel külön díjat. Látszólag a Diákhitel Központ Zrt nem is számol fel ezért semmit – tevőlegesen nem is kell neki, hisz’ ezt elvégzi helyette az ügyleti kamat.

Nyolcadik trükk - A diákhitel bármire szabadon elkölthető; nincs hitelbírálat;

a diákhitel igénylése rendkívül egyszerű és gyors

Ma már nem hiszi el senki azt az ígéretet, hogy egy pénzintézet úgy adna ilyen kezdeti feltételekkel bárkinek is bármekkora összeget, hogy ne tudná előre, hogy a többszörösét fogja visszakapni! … Persze mégis vannak ilyenek – azok, akiknek még fogalmuk sincs a banki ügyletekről, napi és hosszabb távú pénzügyek intézéséről, stb-ről. Tipikusan ebbe a kategóriába tartoznak azok, akik felveszik a diákhitelt.

Kilencedik trükk - Nem kell kezes és egyéb fedezetre sincs szükség

Az előzőhöz hasonló trükk, ahhoz szervesen kapcsolódik. Nyilvánvaló, hogy egy, a felsőoktatási tanulmányait éppen megkezdő hallgatónak általában nincs semmiféle vagyona, tehát felesleges lenne megkövetelni tőle, hogy mutasson fel valamiféle leendő fedezetet arra az esetre, ha nem tudna fizetni. Ez praktikus „húzás”, mivel a Diákhitel Központ Zrt nem mohó – csak az adósa keresetére „utazik”, annak is egy csekélynek tűnő havi hányadára. Miért is akarna elvenni vagy lefoglalni valamit, ami nincs. Persze megteszi ezt akkor, amikor az illető, már végzett hallgató nem tud fizetni – akkor az adósságának rendezését „nagyvonalúan átdobja” a NAV-hoz és azzal hajtatja be, általában végrehajtás keretében.

A trükk első része is rafinált – ezzel egyszerűen kizárja az általában még önálló keresettel nem rendelkező, a tanulmányait éppen elkezdett hallgató szüleit a folyamatból, akik esetleg nagyobb pénzügyi felelősségtudattal fordulnának ilyen törlesztési és kamatfeltételekkel kölcsönért. Azért említem a szülőket, mert ez egy lényegi pont: a szülők már jól ismerhetik a keresetekből aprólékosan „lefejtett hús” fájdalmát, és hogy mit jelent egy „kicsontozott” fizetésből megélni. Biztos vagyok benne, hogy éppen ezért vannak kizárva a szülők, és ezért van a lehető legegyszerűbbé és leggyorsabbá téve a folyamat.

És a (megsavanyodott tejből felvert) hab a tortán…

Tizedik trükk – a jelenlegi kormány aktuális fogása

A mostani kormányzat tervei között szerepel, hogy az államilag finanszírozott helyeket erősen lecsökkenti, míg a fizetős helyek számát erősen megnöveli. Tévedés ne essék – nem akarja, hogy kevesebb diplomás legyen, dehogyis – pusztán azt akarja, hogy a magas tandíjakat kifizetni kénytelen jelentkezők a tandíjukat majdan valamiféle diákhitel kölcsönből fedezzék. „No, lám, micsoda praktikum!” – kiálthatna fel valaki, mondván, hogy „A hallgatók végre arra költik a diákhitelt, amire az való – a tandíjra és a tanulmányok finanszírozására!”. Igen ám, de a vége ugyanaz, amit a fentiekben is leírtam: mindegy, hogy a hallgató mire költi: tanszerekre, tandíjra, bulizásra, utazásra, egyéb hitelek törlesztésére, stb., … akkor is egy soha el nem fogyó adósrabszolgaságot hoz létre vele.

***

Konklúzió helyett

Az én olvasatomban inkább a legrosszabb fajta türelmes kapzsiság módszerének tűnik az a módszer, ahogyan a diákhitelt megalkotók az önálló életről még szinte semmit nem tudók kezébe olyan lehetőséget adnak, amit azok minden teketória nélkül boldogan kihasználnak, és mire rájönnek, hogy egy életfogytig tartó adósságot kaptak a diplomájuk mellé, már késő: lehet, hogy „örülnek” annak, hogy „csak” bizonyos százalékot vonnak le ezért a fizetésükből, de ezt egy folyamatosan visszafizethetetlenné növő adóssághegy lábához láncolva teszik, egy életen át… nem véletlen, hogy a Diákhitel Központ Zrt sosem a diákhitel adósságot visszafizetett, azt visszafizető diplomásokkal reklámoztatja, nem azokkal, akiknek még fogalmuk sincs arról, hogy mi vár rájuk a későbbiekben.

***

BRAIN STORMING, 2012-01-21

***

Néhány hasznos link:

Vegyünk-e fel diákhitelt?

http://www.hitelarena.hu/hitel-cikkek/diakhitel/

A Diákhitel Központ Zrt önmagáról és tevékenységéről:

http://www.diakhitel.hu/index.php/hu/diakhitel-kozpont-zrt/mi-a-diakhitelezes-celja

 

A bejegyzés trackback címe:

https://brainstorming.blog.hu/api/trackback/id/tr203609623

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.