„Bona opinio homini tutior est pecunia.” (Publ. Syrus) = A jó hírnév nagyobb kincs, mint a pénz. - - - - BRAIN STORMING: Mivel a pénzen még nem lehet jó hírnevet kapni, de jó hírnévvel lehet pénzt keresni!

Kép forrása: http://www.lacos.eoldal.hu/fenykepek/vegyes/hulyeseg/orban-penz....html

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Bernarde, ad quid venisti?” (Szent Bernát)

= Bernát, mi végre jöttél? (Önmagát kérdezte így, amikor a kolostorba lépett. – De valamennyien feltehetjük e kérdést: Miért élünk?)

BRAIN STORMING:

A „Miért élünk?” kérdést az istenhívők találták ki, hogy azt felelhessék rá, hogy „Istenért!”.

***

„Bis peccare in bello non licet.” (Régi axióma)

= Háborúban nem szabad kétszer tévedni. (Az végzetes lehet.)

BRAIN STORMING:

Pedig minden háború két tévedésen alapszik: az 1. az, hogy elkezdik, a 2. az, hogy folytatják.

***

„Bis peccat qui crimen negat.”(?)

= Kétszeresen vétkezik, aki a bűncselekményt tagadja.

BRAIN STORMING:

De kétszeres a haszna, ha nem tudják rábizonyítani!

***

„Bis vincit, qui se vincit.” (Publ. Syrus)

= Kétszeresen győz, aki önmagát győzi le.

BRAIN STORMING:

De a nyereményt általában akkor is az ellenfele kapja.

***

„Bona et mala, vita et mors, paupertas et honestas a Deo sunt.” (Sir 11,14)

= A jó és balsors, az élet és halál, a szegénység és gazdagság – minden Istentől van.

BRAIN STORMING:

Akkor mit akarhat, ha egyszerre akar valamit és annak az ellenkezőjét is?

***

„Bona mors est omnis, vitae quae extinguit mala.” (Publ. Syrus)

= A halál mindig jó, mert az élet bajait megoldja.

BRAIN STORMING:

… Azoknak, akiknek a meghaló halála hasznára van!

***

„Bona opinio homini tutior est pecunia.” (Publ. Syrus)

= A jó hírnév nagyobb kincs, mint a pénz.

BRAIN STORMING:

Mivel a pénzen még nem lehet jó hírnevet kapni, de jó hírnévvel lehet pénzt keresni!

***

„Bonae leges ex malis moribus procreantur.”(?)

= Rossz erkölcsökből születnek a jó törvények.

BRAIN STORMING:

Inkább - rossz erkölcsökből születik jó sok törvény!

***

„Boni vini, boni viri non est quaerenda origo.”(?)

= A jó bornak és a derék férfinak nem kell kutatni az eredetét.

BRAIN STORMING:

A bort meg kell inni, a derék férfit ki kell használni!

***

„Bonum est confidere in Domino, quam confidere in homine: bonum est sperare in Domino, quam sperare in principibius.” (Zsolt 117,8-9)

= Jobb az Úrnál keresni oltalmadat, mint emberekre számítani. Jobb az Úrnál keresni menedéket, mint fejedelmekre építeni.

BRAIN STORMING:

A zsoltárok tehát csak a fejedelmeket tekintik a keresztények embernek?

***

„Bonum summum quo tendimus omnes.” (Lucretius)

= A legfőbb jóra törekszünk mindannyian.

BRAIN STORMING:

A SZÁMUNKRA legfőbb jóra törekszünk mindannyian.

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.17. 00:34 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

„Beati, qui in Domino morituntur.” (Jel 14,13) = Boldogok, akik az Úrban halnak meg.” - - - BRAIN STORMING: … És ezért kellett a sok hitetlent lemészárolni?

Kép forrása: http://eng.namonitore.ru/wallpapers/big/crusader_1600.html

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.” (Mt 5,9)

= Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.

BRAIN STORMING:

Vagyis a nők kizárva?

***

„Beati qui in iure censentur possidentes.”

= Boldogok, akiket a törvény is elismer birtokosoknak.” (Jogi axióma)

BRAIN STORMING:

… Akik fizethetik a vagyonadót!

***

„Beati, qui esuriunt, et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi staturabuntur.) (Mt 5,6)

= Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.

BRAIN STORMING:

… Mert másuk sem lesz – a „majd ihatsz” nem ér fel egy tele pohár vízzel!

***

„Beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.” (Mt 5,4)

= Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.

BRAIN STORMING:

… mások…

***

„Beati, qui in Domino morituntur.” (Jel 14,13)

= Boldogok, akik az Úrban halnak meg.”

BRAIN STORMING:

… És ezért kellett a sok hitetlent lemészárolni?

***

„Beatus enim esse sine virtute nemo potest.” (Cicero)

= Erényesség nélkül senki sem lehet boldog.

BRAIN STORMING:

Vesd össze: Az erényesség HITE nélkül senki sem lehet boldog.

***

„Beatus ille, qui prisca gens mortalium. (Horatius)

= Boldog, aki távol tartja magát a zajos hivataloktól, mint a régiek tették.

BRAIN STORMING:

… és ahogy sok mai hivatalnok is teszi!

***

„Bene ferre magnam disce fortunam.” (Horatius)

= Tanuld meg jól elviselni a nagy szerencsét. („Fortuna szekerén okosan ülj.” Faludi Ferenc)

BRAIN STORMING:

Mert elég egyetlen szerencse, hogy mások téged szerencsésnek tartva ne segítsenek többé!

***

„Bene quit latuit, bene vixit.” (Ovidius)

= Aki távol élt a világ zajától, az boldogan élt. (A magányban boldog, itt nem irigyli senki.)

BRAIN STORMING:

… amíg betegségében a jajgatása nem ért el másokig!

***

„Bene vivit, qui bene latet.” (Ovidius)

= Jól él az, aki okosan visszahúzódik.

BRAIN STORMING:

Nem, az legfeljebb csak sokáig él, anélkül, hogy fogalma lenne az életről.

***

„Benedicta terra, quae te germinavit, benedicta sit Regina, quae te mihi misit, benedictus sum ego, qui te bibo.”

= Áldott legyen a föld, mely téged termett, áldott legyen a Királynő, aki nekem küldött, áldott vagyok én, aki téged most iszlak. (XIV. Benedek pápa mondotta, amikor megízlelte a Mária Terézia királynő által küldött tokaji bort.)

BRAIN STORMING:

Ezzel a sok „áldottal” szinte áldomást ivott a királynővel…

***

„Benefacta, male locata, melafacta habentur.” (Ennius)

= Rosszul alkalmazott jótett rossz tettnek vehető.

BRAIN STORMING:

Akkor a jól alkalmazott rossztett jótettnek vehető?

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.14. 21:43 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

„Auxilium desuper.”(?) = A segítség felülről jön. (Jelmondat) - - - BRAIN STORMING: Mint derült égből a villámcsapás?

Kép forrása: http://www.killsometime.com

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

 „Aut vincere, aut mori!” (?)

= Vagy győzni – vagy meghalni!

BRAIN STORMING:

… Mindez mélységesen szegényes fantáziára vall!

***

„Auxilium Christi venit ad nos tempore tristi.” (?)

= Krisztus segítségét a nehéz időkben vesszük észre.

BRAIN STORMING:

… mint haszontalan szólamot!

***

„Auxilium desuper.”(?)

= A segítség felülről jön. (Jelmondat)

BRAIN STORMING:

Mint derült égből a villámcsapás?

***

„Avaritiae desunt omnia.” (Publ. Syrus)

= A zsugorinak minden hiányzik.

BRAIN STORMING:

Boldog ember – ő csak pénzt akar!

***

„Avaritia vehementissima generis humani pestis.” (Seneca)

= A zsugoriság az emberiség legszörnyűbb pestise.

BRAIN STORMING:

Amit a szegények haj’, de szeretnének megkapni!

***

„Avarum irritat, non satiat pecunia.” (Publ. Syrus)

= A fösvényt a pénz csak izgatja, de nem elégíti ki.

BRAIN STORMING:

De így legalább csupa izgalom az élete!

***

„Avarus ipse miseriae est suae.” (Publ. Syrus)

= A zsugori saját nyomorának okozója.

BRAIN STORMING:

… és örökösei gazdagságáé!

***

„Avarus non implebitur.” (?)

= A zsugori sosem lesz elégedett. (Jelmondat)

BRAIN STORMING:

Dehogynem – őt a pénz vágya élteti, nem a birtoklásé!

***

„Beatius est dare, quam accipere.” (ApCsel 20,35)

= Jobb adni, mint kapni.

BRAIN STORMING:

A fertőző betegségekkel kapcsolatban biztosan.

***

„Beati mites, quoniam ipsi pissidebunt terram.” (Mt 5,5)

= Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld (az ígéret földje = az örök élet – a szerk.)

BRAIN STORMING:

… amibe temetik őket!

***

„Beati monoculi in terra caecorum.”

= A vakok birodalmában a félszeműek is boldogok.

BRAIN STORMING:

Aligha – hiszen nem tudják a látás élményét megadni neki.

***

„Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.” (Mt 5,8)

= Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják Istent.

BRAIN STORMING:

Akkor még MÓZES sem volt tiszta szívű!

Lásd.:

Mózes II. könyve 33. fejezet

13. Most azért ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te útadat, hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy e nép a te néped. 14. És monda: Az én orczám menjen-é veletek, hogy megnyugtassalak? 15. Monda néki Mózes: Ha a te orczád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen. 16. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, a mely e földnek színén van. 17. Monda azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is a mit kívántál; mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged. 18. És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. 19. És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek a kinek kegyelmezek. 20. Orczámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén. 21. És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára. 22. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. 23. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orczámat nem láthatod.

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.14. 08:32 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor idézetek bölcsesség különvélemény

„Aurora Musis amica.” (?) = A hajnal a múzsák királynője. - - - BRAIN STORMING: … és a művészek pokla/kínzója!

Kép forrása: http://bostonbiker.org/tag/stupid/

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

 

***

 

„Attendit sapiens, quid quomodo quando loquatur, profert insipiens subito quidquit meditatur.”(?)

= A bölcs meggondolja, mit, hogyan, mikor mondjon, – az oktalan rögtön kimondja, amit gondol.

BRAIN STORMING:

Vagyis – az oktalan őszintébb!

***

„Audacem fortuna adiuvat.”(?)

= A bátor embert megsegíti a szerencse. (Vagyis: aki mer, az nyer. – a szerk.)

„Audentes fortuna adiuvat.” (Vergilius)

= Bátrakat segíti a szerencse.

BRAIN STORMING:

És ha ketten bátran küzdenek egymás ellen?

***

„Audacter calumniare, semper aliquid haeret.” (R. Bacon)

= Rágalmazz csak bátran, mindig megragad belőle valami.

BRAIN STORMING:

Fingással vádolni valakit mindig kockázatos.

***

„Audi, vide, tace, si vis vivere in pace.”(?)

= Hallj meg mindent, láss is mindent, de hallgass (ne beszélj), ha békében kívánsz élni. (A hallgatás nyugalmat ad. – a szerk.)

BRAIN STORMING:

Nem baj, ha kukkolós vagy, csak ne hangoztasd!

***

„Auri caecus amor ducit in omne nefas.” (Rutilius)

= A vak aranyimádat minden gonoszságra képes.

BRAIN STORMING:

De hogyan imádhatja egy vak az aranyat?

***

„Aurora Musis amica.” (?)

= A hajnal a múzsák királynője.

BRAIN STORMING:

… és a művészek pokla/kínzója!

***

„Aurum igne probatum est.” (Cicero)

= Az aranyat tűzben próbálják ki (pl. a valódi barátság… - a szerk.)

BRAIN STORMING:

És ha valakinek égetnivaló barátja van?

***

„Aut amat, aut odit mulier, nil est tertium.” (Publ. Syrus)

= A nő vagy szeret, vagy gyűlöl – harmadik eset nincsen.

BRAIN STORMING:

De – az, hogy nem ismer.

***

„Aut insanit homo, aut versus facit.” (Horatius)

= Az ember vagy őrült – vagy pedig verseket ír.

BRAIN STORMING:

… Vagy pedig úgy tud normális maradni, hogy őrült verseket ír!

***

„Aut inveniam viam, aut faciam.”(?)

= Vagy találok magamnak utat – vagy török magamnak (nem esem kétségbe – a szerk.)

BRAIN STORMING:

Azt az „arany középutat” is néha erőszakkal kell kiépíteni.

***

„Aut prodesse volunt aut delectare poetare; aut simul et iuncunda et idonea dicere vitae, quidquid praecipies, esto brevis, út cito dicta percipiant animi dociles teneantque fideles.” (?)

= A költők vagy tanítanak, vagy gyönyörködtetnek, vagy az élet élvezetes és hasznos oldalát festik le. Bármit is mondasz: légy rövid, hogy az érdeklődők megértésék, a kitartók pedig megtartsák.

BRAIN STORMING:

Ha rövid vagy – hosszan emlékeznek majd rád!

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.13. 13:08 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség

„Antequam incipias, consulta.” (Sallutius) = Mielőtt belefogsz valamibe*, jól gondold át. - - - BRAIN STORMING: *… Mielőtt belefogunk a gondolkodásba?

 

Kép forrása: http://irononstation.com/Merchant2/graphics/thumbs/ironon/spiritual/spiritual4.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

 

 

 

 

 

„Amor tussique non celatur.” (Ovidius)

= A szerelmet és a tüsszentést nem lehet eltitkolni.

BRAIN STORMING:

… És mindkettő hasonló lefolyású és eredményű!

***

„Amore levius.”(?)

= Szeretettel könnyebben sikerül. (Jelmondat)

BRAIN STORMING:

Mások manipulálása is!

***

„An nescis longas regibus esse manus? (Ovidius)

= Nem tudod, hogy mily hosszú a királyok keze (hatalmuk milyen messzire ér el?).

BRAIN STORMING:

… Olyan messzire, hogy meg is látszik, hogy olyankor csak sötétben tapogatóznak.

***

„Anceps fortuna belli.” (Cicero)

= A háború kimenetele mindig bizonytalan.

BRAIN STORMING:

Elég baj az, hogy a háború bizonyos.

***

„Annus coeptus pro completo habetur.” (?)

Megkezdett év teljes évnek számít.

BRAIN STORMING:

Vagyis elég az év első munkanapján dolgozni és aztán kérni az éves fizetést?

***

„Ante Dei vultum nihil umquam transit inultum.” (?)

= Isten színe előtt semmi sem marad megtorlás nélkül.

BRAIN STORMING:

Egyetlen jótett sem, amibe őt nem keverik bele!

***

„Ante mortem ne laudes himinem quemquam.”(?)

= Ne dicsérj senkit a halála előtt.

BRAIN STORMING:

… Még elbízná magát, és nem lenne öngyilkos.

***

„Antequam incipias, consulta.” (Sallutius)

= Mielőtt belefogsz valamibe*, jól gondold át.

BRAIN STORMING:

*… Mielőtt belefogunk a gondolkodásba?

***

„Arbor iniqua bonos nescit producere fructus.” (Mt 7,18)

= Rossz fa nem hozhat jó gyümölcsöt.

BRAIN STORMING:

… De meleget még adhat.

***

„Ars longa, vita brevis.”(?)

= A művészet örök, de rövid az élet.

BRAIN STORMING:

A hosszú élet azonban maga is művészet!

***

„Ars prima regni est, posse invidiam pati.” (Seneca)

= Az uralkodó legfőbb művészete, hogy legyen ereje az irigység elviselésére.

BRAIN STORMING:

Mindez a hétköznapi ember számára is művészet.

***

„Artem non odit nisi ignarus.” (A berlini új múzeum felirata.)

= Csak a tudatlan gyűlöli a művészetet.

BRAIN STORMING:

… Ahogy a tudatlanokat elviselni is művészet.

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.12. 22:54 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

„Amor incipit ab ego.” (?) = A szeretet önmagunkon kezdődik… - - - BRAIN STORMING: Aki önmagát szereti, önmaga számára rossz ember nem lehet!

Kép forrása: http://www.trefagyar.hu/images/30/3000000745_0.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Amicum laedere ne ioco quidem licet.” (P. Syrus)

= Barátot még tréfából sem szabad megsérteni.

BRAIN STORMING:

Vesd össze:

„Amicum proba, probatum ama.”

= A barátot próbáld ki, ha pedig kiállotta a próbát, szeresd.

***

„Amicus magis necessarius quam ignis et aqua.” (Arisztotelés – Cicero)

= A jó barát szükségesebb, mint a tűz és víz.

BRAIN STORMING:

A vadállatot elzavarhatjuk a tűzzel – ha azonban a barátot lökjük oda, a vadállatok jóllaknak így jó darabig nem fognak üldözni. Víz híján ihatjuk a barát vérét, ami nemcsak szomjat olt, hanem az éhséget is csillapítja. … Persze, egyikőjük sem így érthette.

***

„Amittit totum, qui mittit ad omnia votum.” (?)

= Elveszíti az egészet, aki mindent egyszerre akar.

BRAIN STORMING:

Aki mindent egyszerre akar, az kaphat akármennyit, nem kaphat eleget.

***

„Amor crescit dolore repulsae.” (Ovidius)

= A szerelem csak fokozódik a visszautasítás fájdalma miatt.

BRAIN STORMING:

Ha nem akarod,

Hogy udvaroljanak,

Pusztán csak

Légy őszinte

Önmagad!

***

„Amor et crux.”(?)

= Szeretet és szenvedés. (Jelmondat)

BRAIN STORMING:

A viszonzatlan szerelem annak is szenvedés, akit állandóan elutasítanak, és annak is, aki állandóan visszautasítani kényszerül.

***

„Amor fit ira iucundior.”

= Egy kis civódás elmélyíti a szerelmet.

BRAIN STORMING:

Sok kis civódás azonban kilukassza!

***

„Amor gignit amorem.” (?)

= A szerelem szerelmet szül.

BRAIN STORMING:

Nagyon gyakran azonban „csak” egy kisbabát.

***

„Amor incipit ab ego.” (?)

= A szeretet önmagunkon kezdődik…

BRAIN STORMING:

Aki önmagát szereti, önmaga számára rossz ember nem lehet!

***

„Amor non amatur.” (?)

= Az igazi szeretet nem vár viszontszeretetet … (Jelmondat)

BRAIN STORMING:

Kedvenc mondása ez azoknak, akiken számon kérik a szeretetből tett áldozatok viszonzását.

***

„Amor omnia vincit.” (?)

= A szeretet mindent legyőz…

BRAIN STORMING:

… Mert hatékonyan harcolni csak ész nélkül lehet.

***

„Amor spiritualis, amor sensualis, amor mortalis, amor carnalis.” (?)

= Ha nem vigyázunk, a lelki szeretet érzelmi és halálos érzéki szeretetnél köt ki.

BRAIN STORMING:

Amúgy meg akár vigyázunk, akár nem… a lelki szeretet általában az érzelmi és haláli jó érzéki szeretetnél köt ki!

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.10. 23:06 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség

„Amicorum communia omnia.” (Terentius – Cicero) = A barátoknak mindenük közös.

BRAIN STORMING: … Közös a barátnőjük, közös a gonorreájuk…

Kép forrása: http://www.benjharrison.net/9744.Three.gif

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Amici fures temporum.”(?)

= A baráti csevegés sokszor időrablás.

BRAIN STORMING:

Annak a számára mindenképpen, aki a csevegők valamelyikétől szeretne valamit!

***

„Amici vitia si feras, facis tua.” (Publ. Syrus)

= Ha elnézed barátod hibáit, akkor azokat magad is helyesled.

BRAIN STORMING:

Röviden: jó barát = cinkos.

***

„Amicitia, semper prodest, amor et nocet.” (Publ. Syrus)

= A barátság mindig hasznos – a szerelem árthat is.

BRAIN STORMING:

Kár, hogy a barátságba nem fér bele a szerelem, és általában a szerelem is elronthatja a barátságot.

***

„Amicitia, quae desinere potuit, vera nunquam fuit.” (Szent Jeromos)

= Az a barátság, amely megszűnt, igazán nem is létezett.

BRAIN STORMING:

Az a barátság, amely kialakult – nem létezett előtte mindig.

***

„Amicitias immortales esse oportet.” (Livius; Cicero)

= A barátságnak örökösnek (azaz tartósnak) kell lennie.

BRAIN STORMING:

A barátságot fenn kell tartani – mivel nem tény, inkább állapot, ami tünékeny.

***

„Amico fideli nulla est comparatio et non est digna ponderatio auri et argenti contra bonitatem fidei illius. Amicus fidelis medicamentum vitae et immortalitatis, et qui metuunt Dominum inveniunt illum. Qui timet Deum aeque habetit amicitiam bonam: quoniam secundum illum erit amicus illius.” (Sir 6,15-17)

= A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne.(*) Mint az élet balzsama, olyan jó a barát. Akik az Urat félik, találhatnak ilyet. Aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is.(**)

BRAIN STORMING:

No.1.:

Szép példája ez annak, hogy a vallásos gondolkodás még abban is csökkent értékűnek tartja a nem hívőket, hogy azok barátságot tudjanak kötni egymással.

No.2.:

*Talán ezért is nyomorogtak közösségben a kezdeti keresztény csoportok?

** = „Én keresztény vagyok, te pedig a barátom vagy – tehát te is keresztény vagy!”

***

„Amico laudanti et inimico detrahenti non est credendum.”(?)

= Hízelgő barátnak és az ócsároló ellenségnek nem kell hinni.

BRAIN STORMING:

… Akkor kinek?

***

„Amico pectus, hosti frontem.”(?)

= Barátodnak nyújtsd oda szívedet – ellenségednek pedig homlokodat.

BRAIN STORMING:

Ezt értsem úgy, hogy a barát nyugodtan fikázhat, az ellenségem meg használhatja a tudásom?

***

„Amicorum communia omnia.” (Terentius – Cicero)

= A barátoknak mindenük közös.

BRAIN STORMING:

… Közös a barátnőjük, közös a gonorreájuk…

***

„Amicum, an nomen habeas, aperit calamitas.” (Publ. Syrus –Seneca)

= A balszerencse mutatja meg, hogy igazi vagy csak névleges barátod van-e.

BRAIN STORMING:

Aki tud segíteni, az barát; aki nem, az nem barát?

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.09. 23:17 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

„Amatores amant flores.” (?) = A szerelmesek szeretik a virágokat. - - -

BRAIN STORMING: A virágok számára ez azonban nem oly’ kedves dolog, lásd: „Szeret, nem szeret, szeret, nem szeret…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: http://farm4.static.flickr.com/3228/2953385190_7aa0572d7d.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Aliquis non debet esse iudex in propria causa, quia non potest esse iudex et pars.” (Jogi axióma)

= Senki sem lehet bíró a saját ügyében, mivel nem lehet bíró és peres fél egyszerre.

BRAIN STORMING:

Az ember erkölcsi érzéke hiteltelességének igazi próbája, amikor a saját ügyében kell ítéletet mondania. Vagyis amikor a „Hogyan ítélted meg magad, amikor (legutóbb) hibát követtél el?” kérdésre kell választ adnia…

***

„Aliquod crastinus dies ad congitandum cabit.” (Cicero)

= A másnap mindig új gondolatokat ébreszt. (Innen van, hogy „aludni kell rá egyet”. - a szerk.)

BRAIN STORMING:

Így van ez még a másnapossággal is!

***

„Aliud legent pueri, aliunt viri, aliud scenes.” (Terentius)

= Mást olvasnak a gyerekek, mást a felnőttek, és mást az öregek.

BRAIN STORMING:

A gyerekek még nem tudnak; a felnőttek tudnak, de nem szeretnek; az idősek nagyon szeretnének, de már alig tudnak olvasni.

***

„Alta petens temere cito se dolet ima tangere.” (?)

= Aki vakmerően nagyra tör, hamarosan fájlalhatja, hogy milyen mélyre esett.

BRAIN STORMING:

… És ha azért akart nagyra törni, mert már eleve mélyen van?

***

„Altera manu fert lapidem, altera panem ostentat.” (?)

= Az egyik kezében követ rejt, a másikkal kenyeret mutat.

BRAIN STORMING:

(Biztosan) Még vacillál, hogy melyiket dobja.

***

„Alterius lucra dolet invidus út sua damma.” (?)

= Az irigy mások szerencséjét a saját kárának tekinti.

BRAIN STORMING:

Ehhez nem kell irigynek lenni, elég pusztán embernek!

***

„Alterius plausu plaude, dolore dole.” (?)

= Örülj az örvendezővel, sírjál a síróval.

BRAIN STORMING:

Verekedj azzal, aki rád támad!

***

„Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.” (Seneca)

= Másért kell élned, ha valóban magadnak akarsz élni.

BRAIN STORMING:

„Micsoda egy önző alak! Minden kívánságomat lesi!”

***

„Ama tanquam osurus, oderis, tanquam amaturus.” (?)

= Szeress, mintha gyűlölnél – és gyűlölj, mintha szeretni akarnál (vagyis maradj a középúton – a szerk.).

BRAIN STORMING:

Másképpen: Ha lelki békét akarsz – légy skizofrén!

***

„Amantes amentes.” (Terentius)

= A szerelem elveszi az ember eszét.

BRAIN STORMING:

Ez azonban, egyéb képességek birtokában számos remekmű ihletője!

***

„Amatores amant flores.” (?)

= A szerelmesek szeretik a virágokat.

BRAIN STORMING:

A virágok számára ez azonban nem oly’ kedves dolog, lásd: „Szeret, nem szeret, szeret, nem szeret…”

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.09. 00:52 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

„Alere luporum catulos.” Farkaskölyköket melengetni keblünkön. (Ellenséget nevelni magunknak.) - BS: Tévedés! A ’keblen melengetett farkaskölykökből’ lettek a kutyák – az ember legjobb barátja!

 Kép forrása: http://www.bergoiata.org/fe/animaux-du-froid/Wolf%20puppy%20near%20den,%20Canada.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Aequalis divisio non conturbat fratres.” (?)

= Egyenlő elosztás nem zavarja meg a testvérek békéjét.

BRAIN STORMING:

… De csak ha egypetéjű ikrek!

***

„Aequam, memento rebus in arduis servare mentem.” (Horatius)

= Őrizd meg a nyugalmadat a szerencsétlenségben.

BRAIN STORMING:

Mármint – tedd félre későbbre!       

***

„Aequitas praefertur rigori.” (Reg. iur.)

= A méltányosság előrébbvaló, mint a szigor.

BRAIN STORMING:

Az abc-ben, a lexikonban mindenképpen!

***

„Afflavit Deus et dissipati sunt.” (Ter 11,7)

= Rájuk fújt az Isten és szétszóródtak… (A bábeli toronyépítőkre vonatkozik. A szek.)

BRAIN STORMING:

Istennek magának kell fújnia, ha szelet akar teremteni???

***

„Affictis longae celeres gaudentibus horae.” (?)

= A betegnek lassan múlnak az órák (a percek is), az örvendezőnek azonban gyorsan.

BRAIN STORMING:

Ezen ellentétek miatt találták ki a táppénzt.

***

„Afflicto non est addenda afflistio.”

= Aki sanyarú helyzetben van, annak nem szabad még fokozni a szomorúságát.

BRAIN STORMING:

No de rossz hírt mégiscsak illetlenség vidám emberrel közölni!

***

„Age quod agis.” (Plautus)

= Amit cselekszel, azt tedd rendesen!

BRAIN STORMING:

Ne légy csak sunyi gonoszkodó – légy maga a Sátán!

***

„Agnus Dei.”

= Isten báránya… (Jézus egyik megjelölése – Keresztelő Szent János nyomán. Gyakori katolikus jelvény: egy fekvő bárány, amely felett zászló leng. – A szerk.)

BRAIN STORMING:

… Hogy ezeknek is állandóan vagy az evésen, vagy a vagyonon, vagy a véráldozaton, vagy a szexen járt az eszük…

***

„Alere luporum catulos.”

= Farkaskölyköket melengetni keblünkön. (Ellenséget nevelni magunknak. A szerk.)

BRAIN STORMING:

Tévedés! A ’keblen melengetett farkaskölykökből’ lettek a kutyák – az ember legjobb barátja!

***

„Alibi”

= Máshol, másutt, máshollét… (Büntetőperben alibit igazolni annyi, mint bebizonyítani, hogy a vádlott a tett elkövetésekor nem a tett színhelyén tartózkodót. A szerk.)

BRAIN STORMING:

Ha nincs jó alibi,

Tele lesz a bili!

***

„Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.” (Seneca)

= Mások bűneit szemünk előtt tartjuk – a magunkét a hátunkon hordozzuk (tehát nem látjuk – a szerk.).

BRAIN STORMING:

Tehát – nézzük mások hátát!

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.08. 00:13 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

 

„Aequalitas non parit bellum.” (?) = Egyenlő felek között nem tör ki háború. - - - - BRAIN STORMING: … Mivel ott folytonos hidegháború dúl!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: http://www.dnash.org/fark/nazi-twins.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Absque pugna non est victoria.”(?)

= Küzdelem nélkül nincs győzelem.

BRAIN STORMING:

… Ami néha azt is jelentheti, hogy a győzelem után még meg kell küzdeni a legyőzöttek bele nem törődésével!

***

„Abyssus abyssum invocat.” (Zsolt 41,8)

= A mélység vonzza a mélységet.

BRAIN STORMING:

Ha Isten a Világmindenség, akkor már érthető a benne lévő sötétség (értsd: sötét anyag) jelenléte!

***

„Accipere quam facere praestat iniuriam.” (Cicero)

= Inkább viseljük el a jogtalanságot, semhogy másnak hasonlót tegyünk.

BRAIN STORMING:

A jogtalanságot elkövetővel szemben persze előbb ellentételezzünk!

***

„Ad impossibilia nemo tenetur.” (Középkori axióma)

= Lehetetlenre senki sem kötelezhető.

BRAIN STORMING:

No, de kinek mi számít lehetetlennek?

***

„Ad maiora mala vitanda.” (?)

= A nagyobb rossz elkerülése végett a kisebbet választjuk.

BRAIN STORMING:

A nagyon rossznak látszó rossz helyett általában a jónak látszó rosszat választjuk.

***

„Ad poenitendum properat qui cito iudicat.” (Publ. Syrus)

= Az elhamarkodott ítéletet hamar megbánja az ember.

BRAIN STORMING:

De nem lehet, hogy a hamari megbánást is megbánja az ember?

***

„Adhuc neminem cognovio poetam, qui sibi non optimus videretur.” (Cicero)

= Még sohasem ismertem olyan költőt, aki nem magát tartotta volna a legjobbnak.

BRAIN STORMING:

… Hisz’ egyébként nem lett volna költő belőle!

***

„Adulatio, perpetuum malum regum.” (Curtius)

= A hízelgés a királyok örökös baja.”

BRAIN STORMING:

Igaz – azt sem tudják, melyiknek dőljenek be. De hát, ez is a királyi mesterség egyik nehézsége!

***

„Aedibus in nostris, quae prava aut recta gerantur, vivendum.” (?)

= Mindenki seperjen a saját háza előtt, vagyis jót, rosszat előbb ott vegyék észre.

BRAIN STORMING:

… Majd seperje a szomszéd háza elé!

***

„Aequalitas non parit bellum.” (?)

= Egyenlő felek között nem tör ki háború.

BRAIN STORMING:

… Mivel ott folytonos hidegháború dúl!

***

„Aequalis aequalem delectat.” (?)

= Hasonló a hasonlóval könnyen megegyezik.

BRAIN STORMING:

… Abban, amiben hasonlók!

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.04. 10:26 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

„A Deo rex, a rege lex.” (?) = A királyi hatalom Istentől, a törvény a királytól ered. - - - - BRAIN STORMING: … Csak hogy tudjanak egymásra mutogatni.

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: https://people.creighton.edu/~roc69903/Assets/4creati1_michaelangelo4.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„A bonis bona discere.” (?)

Jótól jót tanulni.

BRAIN STORMING:

… csak akkor lehet, ha a jó jól is tud tanítani!

***

„A bove maiore discat arare minor.”(?)

A nagyobb ökörtől tanulja meg a kisebb a szántást. (A gyerek a felnőttől tanul jót és rosszat egyaránt. A szerk.)

BRAIN STORMING:

Időnként azonban mindkét oldalon belesnek a generációs szakadékba.

***

„A capite foetet piscis.” (?)

Fejétől bűzlik a hal.

BRAIN STORMING:

No.1.

A haltól pedig a száj.

No.2.

Haláltól bűzlik a fej.

***

„A Deo rex, a rege lex.” (?)

A királyi hatalom Istentől, a törvény a királytól ered.

BRAIN STORMING:

Csak hogy tudjanak egymásra mutogatni.

***

„A malis vituperari laus est.” (?)

A gonoszok gyalázkodása dicséretnek számít…

BRAIN STORMING:

… és a dicséretük?

***

„A peiore rota semper sunt murmura mota.” (?)

A rossz kerék mindig nyekereg.

BRAIN STORMING:

Ha nem tenné, nem tudnánk, hogy baj van vele!

***

„A tenui coena est agilis mens atque serena.” (?)

Könnyű vacsora után tevékeny és vidám a szellem.

BRAIN STORMING:

Ez remek mentség lehet az éhezők irányában való közöny ellen is!

***

„Ab abusu ad usum non valet consequentia.” (Jogi axióma)

Visszaélésből nem származik jogos gyakorlat.

BRAIN STORMING:

Való igaz – ritkán rabolnak adakozási céllal!

***

„Ab amicis iusta et honesta petamus.” (Cicero)

Baráttól csak igazságos és tisztességes dolgot kérjünk.

BRAIN STORMING:

Pl. azt, hogy védje meg érdekeinket?

***

„Ab uno disce omnes.” (Vergilius)

Egyről ismerni meg valamennyit.

BRAIN STORMING:

= Valamennyiről egyet gondolni?

***

„Absint offensae, cum fit celebratio mensae.”

Étkezés közben vitatkozásnak nincs helye.

BRAIN STORMING:

Talán egyetlen tál ételnél nem csoda, ha előfordul.

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.04. 01:29 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

„Omne, quod est nimium, vertitur in vitium. (?)

Minden túlzás bűnné válik.

BRAIN STORMING:

… No, ez azért túlzás!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: http://abriendo.files.wordpress.com/2007/12/polla.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Obscuris vera involvere.” (Vergilius)

Homályos szavakba rejteni az igazságot.

BRAIN STORMING:

Miért? – Konkrét szavakkal nem lehet hazudni?

***

„Occasio aegre offertur, facile amittitur.” (Publ. Syrus)

Jó alkalom ritkán adódik, de könnyen elveszíthető.

BRAIN STORMING:

Az alkalom elszáll, a vágy megmarad.

***

„Oderint, dum metuant. (Cicero)

Gyűlöljenek bár, csak féljenek…

(= A zsarnoknak nem fontos, hogy a nép szereti-e.)*

BRAIN STORMING:

*Ha fontos lenne, nem lenne zsarnok.

***

„Omne animi vitium tanto conspectius in se crimen habet, quanto maior qui peccat habetur.” (Iuvenalis)

A bűncselekmény annál nagyobb, minél magasabb állású a bűnös.

BRAIN STORMING:

Egy orrában túrkáló koldus és bankigazgató más elbírálás alá esik.

***

„Omne dixeris maledictum, cum ingratum hominem dixeris. (Publ. Syrus)

Ha valakit hálátlannak neveztél, akkor a legszörnyűbb rosszat mondtad el róla.

BRAIN STORMING:

Kockázatos dolog a hála,

Mert a kérdésre, hogy

„Megkapod-e?”,

A válasz csak: „Hátha!”

***

„Omne, quod est carum, finem sortitur amarum.” (?)

Mindaz, ami kedves, a végén lesz keserves.

BRAIN STORMING:

Minden jó, ha vége jó… de ha csak a vége jó, az már nem igazán jó!

***

„Omne, quod est nimium, vertitur in vitium. (?)

Minden túlzás bűnné válik.

BRAIN STORMING:

… No, ez azért túlzás!

***

„Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci, lectorem delectando, pariterque mondeo.” (Horatius)

Osztatlan tetszést arat, aki a hasznosat, az édest jól elegyítve tanítja, s közben komoly élvezetet nyújt. (Muraközi Gyula ford.)

BRAIN STORMING:

No.1.:

… Ezt hirdeti az egyik pornószínész iskola is.

No.2.:

Hasznos az, amiért

Fizetnek;

De nem az, amiért

„Megfizetnek”!

***

„Omnia cum pretio.” (Iuvenalis)

Kinccsel (azaz pénzzel) minden megvásárolható.

BRAIN STORMING:

Elsősorban kincsek.

***

„Omnia discernas! Facias bona, sed mala spernas. (?)

Mindenben tégy különbséget! A jót tedd, a rosszat vesd meg.

BRAIN STORMING:

= A NEKED jót tedd, a NEKED rosszat vesd meg.

***

Folyt. köv.

 

 

 

Szerző: Brain Storming  2012.05.03. 14:46 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény


Paley becsapta a világot azzal, hogy az órára rátalálva azt hitte, hogy a készítője annak minden elemét önmaga találta ki, mindenféle előzmény nélkül.


Rajzoló: BRAIN STORMING

(1.) Mit tervezett meg az „Értelmes Tervező”? (1.1.) Azt a rendszerszerű formát, ami egy adott élőlényben ellát egy adott feladatot; vagy 2. (1.2.) azt a folyamatot, ami által egy ma látható forma kialakul abból a célból, hogy ellásson egy adott élettani szükségletet?


(2.) Miért tervezte a Tervező olyannak a bioszférát, amilyen? Ha feltételezzük, pl. egy órát vizsgálva, hogy a készítőjének pontosan meghatározott szükségletét elégíti ki az általa tervezett és elkészített szerkezet, akkor a biológiai objektumok mindegyikének ugyanígy pontosan meghatározható funkciója van, úgy a fajok, mint az egyedek szintjén. Akik a tervezettség hívei, azoknak szükségképpen prejudikálniuk kell tehát egy funkciót, egy célt, egy szükséglet kielégítését minden egyes élőlényhez: nincs értelme Értelmes Tervezőt feltételezni, ha nem csatolunk hozzá azonnal valamilyen célszerűségi, tervszerűségi rendszert. Azonban éppen a Tervező ezekkel kapcsolatos céljáról hallgatnak az elképzelés hívei.


(3.) Miért fontos, hogy az ember találjon egy Értelmes Tervezőt? Az egyik legfontosabb kérdés talán az, hogy (4.) mi lenne akkor, ha az Értelmes Tervezettség elképzelése széles körben, (irónikusan szólva) ne adj isten általánosan, intézményesített formában elterjedne? Világos, hogy a felvetés azonnal valamiféle Világegyetemet is irányító Intelligencia létét is felteszi, és az is világos, hogy nem megkerülhetőek a vallásos fogalmak bevezetése ennek értelmezésére, vagyis egyenesen egy isten-fogalomhoz érkezünk. Ekkor azonban azonnal adódik a kérdés: (5.) mely vallás által használt isten-fogalom lenne az, amellyel azonosítható lenne az Értelmes Tervező? Szerintem kézenfekvő a válasz: minden istenképpel operáló vallás azonnal a maga istenét vetítetné bele ebbe a fogalomba. Nem kétséges, hogy azonnal lecsapnának erre, mivel itt látszólag döntő csapást lehetne mérni a szekuralizálódó, egyre inkább materiális világnézetet valló, modern technikai civilizáció társadalmára, nevezetesen alkalom adódna arra, hogy a tudományos világkép felől bizonyítsák azt, amit éppen ez a tudományos világkép „vett el” az istenképekben hívő emberektől. (Fontos megjegyzendő, hogy a teizmus, mint bizonyos gondolatokat és eszméket teizálva kezelő gondolkodásbeli mechanizmus az ember elmeműködésének természetes, megkerülhetetlen, így szükségszerű része, emberi mivoltunk egyik alapeleme – a szekuralizáció mindössze ennek intézményesített, embertársak ellen fordítható manifesztumait redukálja, ergo a modern társadalmi formák nem „vettek el”’ semmiféle istent az emberektől, mindössze lehetőséget nyújtanak arra, hogy ezt a törzsi kultúrához szervesen kötődő felfogásrendszert ne engedje olyan mértékben elterjedni, hogy azzal egy tömegtársadalom tagjai egymás ellen fordulhassanak.)


(6.) Mi lenne a szerepe az élővilágban az Értelmes Tervezőnek? (7.) Valójában mit tulajdoníthatnánk az Értelmes Tervező munkájának? (8.) Mit tervezett meg az Értelmes Tervező? (9.) Hogyan képzelik Értelmesnek a hívői azt a Tervezőt, aki molekuláris szinten tökéletesen működő szerkezeteket épít, ám a munkáját egyedüliként felismerő fajként, az embernek önmagának kell megbirkóznia a külső körülményekkel? Ha a földi bioszférát tekintjük, az ember egyedül az értelme által válik el az állatvilágtól, és biológiai lényként inkább nevetségesen sebezhetőek vagyunk, semmint tökéletes alkotások. Az Értelmes Tervező attól is értelmes kellett volna, hogy legyen, hogy előre látja a változásokat: az általa teremtett (oppardon), vagyis tervezett(!) emberről tudnia kellett előre, hogy be fogja népesíteni a Földet. Az emberiség mégis igen-igen sok időt töltött el olyan körülmények között, ami technikai civilizáció nélkül (és itt alapvetően a legprimitívebb eszközhasználattól, az öltözetek használatától, a tűz használatától és a tervezhető élelemforrások beszerzési módjainak alkalmazásától, stb. számítom a technikai civilizációt) is megfelelő életteret biztosított a számára. Tudjuk, hogy az elődeink több százezer évet töltöttek el olyan környezetben, ami mind hőmérsékletileg, mind a fizikális fejlettségi fokuktól függő túlélési és élelemszerzési lehetőségeiknek megfeleltek… aztán mégis vándorlásba kezdtek. Sokaknak itt azonnal beugrik az állati migráció, ám az ember nem úgy vándorolt, ahogyan az állatok, vagyis nem ciklikus biológiai szükségleteik követték ösztönösen, hanem végérvényesen vándoroltak el, és új, állandó településeket hoztak létre. Azt is tudjuk, hogy a 100.000 évvel ezelőtti ember agya már tkp semmiben sem különbözött a mai emberétől, sem méretében, sem szerkezetében – vagyis mai társadalmi léptékkel mérve iszonyatosan hosszú ideig ott szunnyadt az a fejlődési potenciál, ami a mai technikai civilizációt is létrehozta. (10.) Miért lappangott hát ennyi időn át? Megkérdezhetjük az Értelmes Tervezettség híveit, hogy ők hogyan vélekednek erről? Az elképzelés hívei szerint az embert eleve ezzel a fejlődési potenciállal tervezték meg, akkor miért lappangott ez a potenciál ennyi időn át?


A biológiában azt látjuk, hogy bizonyos képességek nagyságrendekkel növelik a túlélési és szaporodási képességeket. (11.) Miért van akkor az, hogy ezek a képességek nem egyformán jelennek meg az egyes fajokban, hiszen minden fajnak szüksége lenne rájuk: a térlátás, az úszási képesség, a mászó képesség, az érzékeny hallás, a hidegtűrés, a repülési képesség, a gyors mozgás képessége, stb.? Azt látjuk, hogy ezek a képességek rendezetlenül vannak szétszórva az élőlények között. A szaporodási képességgel kapcsolatban is rettentő anomáliákat láthatunk, és már ennek rövid áttekintése is erős kétségeket ébreszt annak értelmes tervezettségével kapcsolatban: ahogy lefelé megyünk a csúcsragadozó szinttől, azt láthatjuk, hogy az utódok nagy része születését követően nem sokkal prédává válik – az Értelmes Tervezettség hívei adósok annak magyarázatával, hogy miért tervez meg egy Tervező egy szaporodási rátát, és miért olt önfeláldozó ösztönöket az élőlényekbe ennek érdekében, ha az élőlények többsége esetében az utódok nagy része nem éri meg a felnőtt, vagy a szaporodóképes kort. (12) Miért tervezne egy Értelmes Tervező pusztán arra bizonyos fajokat, hogy gyakorlatilag semmi más funkciójuk nincs, hogy (látszólag ugyan „teljes életet” élnek, ám) pusztán csak táplálékul szolgálnak más fajoknak?


Az Értelmes Tervezettség hívei továbbá adósak annak magyarázatával is, hogy (13) miért antropomorf szemléletű az elképzelésük, és miért nem ismerik el ennek az antropomorf szemléletnek az ordító önellentmondásait? Merthogy: az értelmes tervezettség alapelgondolása merőben a technikai civilizációra épít, ergo egy ember által produkált tevékenységet ad modellül arra az elképzelésre, amelyből végső soron magát az embert is származtatja. Ez semmi más, mint direkt egoteizmus: az ember önmagát teszi okává önmagának és az egész általa érzékelhető világnak is: „Azért létezik a világ, mert én létezek és észlelem ezt a világot.” (Lásd részletesen kifejtve: „Az értelemben való hitről” ) Az Értelmes Tervezettség tehát egy antropomorf szemlélet – ebből kifolyólag törvényszerűen hisz egy isten-képben is, és ezt az istenképet tkp önmaga tükörképeként látja. Megjegyzem, minderre szüksége is van – az Értelmes Tervezettség egy olyan istenhívő újhullám, mely tudományosan megalapozottan akar hinni; ezáltal pedig azonos szintre kerül az UFO-hívőkkel, akik számára a világűrből érkező fejlettebbnek képzelt idegenek szintén jobban megfelelnek, mint a már beigazolódottan meddő, hagyományos vallási képzetek.


A felsőbbrendűnek vélt Intelligencia óhatatlanul egy emberi, és az ember társadalmi viszonyaiból merített fogalmakkal leírt képzet – a belőle következtetésként levontak is elkerülhetetlenül emberi vonatkozásúak: az emberek közötti esetleges különbségeket eleve elrendelt, célszerű különbségeknek is vélheti, ami kétségtelenül vonzó társadalomképet jelent a pillanatnyilag jobb helyzetben lévő, és magasabb társadalmi státusszal rendelkezők számára, míg az „ennél lejjebb lévők” számára azonban nem. A magasabb státuszban lévők inkább hajlanak hinni egy „felsőbbrendűen eltervezett és elrendelt status quo-ban”, és a történelem véres bőséggel bizonyította, hogy a lehetőségeiknél fogva mindent meg is tettek ennek a mesterséges kikényszerítésére. Ám ezekben a korai állapotokban is megmutatkozik az Értelmes Tervezettség képzetének meddő volta a társadalmi viszonyokat tekintve: egy Értelmes Tervező nem olt ambíciót egy társadalmilag alacsonyabb rendűnek tartott emberi közösségbe… és bár ezt évszázadokon – vagy inkább generációk százain – át sikerült is elhitetni az emberi közösségekkel, a mai, civilizált emberkép már nem terhelt az ilyen torz emberfelfogástól. Az Értelmes Tervezettség azonban ide vezetné vissza az emberiséget.


A másik antropomorf önellentmondás az Értelmes Tervezettségnek és technikai civilizáció fejlődésének párhuzamba állítása. Paley órás analógiája csak akkor áll meg, ha nem vesszük figyelembe, hogy sem az órát, sem az órást nem szemlélhetjük annak komplex rendszerbeágyazottsága nélkül. Felesleges lenne – bár minden bizonnyal szemléletes – széleskörűen taglalni, hogy egy társadalomban milyen fejlettségi fokon van szükség órás-mesterre, hogy a kezdeti órák mennyire voltak pontosak, és hogy az időmérés milyen forradalmi változásokon ment keresztül, és hogy maga az emberiség is mennyire mereven ragaszkodik pl. a ma elterjedt naptár-rendszerhez, holott ennél praktikusabbak is léteznének, stb.. A lényeges momentum a technikai civilizációval és elsősorban annak produktumaival kapcsolatban, hogy bármely komplex gépet vesszük is ma alapul, azok mind visszavezethetők fejlődéstörténetileg a természetes életmódunk primitív életkörülményeihez. Az előbbi gondolatot szemléltetve: senki sem mondaná azt ma, hogy minden ma ismert komplex, ember alkotta rendszer vagy gép olyan, mint amilyennek az ember eredetileg elképzelte, vagy amilyennek az abba a „gép-fajba” tartozó emberi produktum a kezdetek kezdetén volt. Az emberi produktumok is folyamatosan fejlődnek, ám elsősorban csak változnak, majd egy komplex össztársadalmi szelekción átjutva bizonyos megoldások maradandóbbak, mások nem. Aki ezt a gondolatot elvetné, annak az elméje erősen az aktuálisan ismert technikai jelenségekre korlátozódik, és fogalma sincs arról, hogy a ma ismert, jól bevált technikai megoldások mennyi változáson mentek keresztül; mennyi meddőnek bizonyuló, de megvalósult elképzelés jutott a szemétdombra. Ott van példaként a repülés „fejlődése”, mely mai szemmel nézve csak úgy ontotta magából a működésképtelen, ámde tetszetős szerkezeteket. De ott van néhány absztrakt jelenség is, mint pl. a számfogalom fejlődése – aminek megértéséhez persze nem árt ismerni a tudomány ezen ábécéjének fejlődéstörténetét: azt látjuk, hogy ebben az esetben a fejlődés éppenhogy az egyszerűsödés felé kellett hogy vezessen… és mégis: a ma embere számára tökéletesen egyértelmű a 10-es számrendszer alkalmazása, amivel szépen megfér, hogy egy 60-as számrendszerre alapozottan méri az időt.


Kérdem tehát az Értelmes Tervezettség híveit: (14) ha teljesen nyilvánvaló, hogy az ember technikai produktumai is a szavannán kószáló ember keze ügyébe kerülő botokra, kődarabokra, csontokra, stb. visszavezethető, és ennek a fejlődési vonalát szinte minden ember természetesnek veszi – akár egy órás által készített óra esetében is, amit Paley a mezőn megtalál -, akkor miért tartja elképzelhetetlennek ugyanezt a folyamatot a természetben is lejátszódni? (15) Az óra esetében a nappalok és évszakok váltakozásának megfigyelése, majd egyes periodikus jelenségek kezelhetővé tétele által egyenes út vezet Paley órájáig, majd az órájától a 10-14 másodperc pontosságú atomóráig… az Értelmes Tervezettség hívei mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy Paley órájának tervezője változatlan lenne az időben és a tudása is változatlan volt a napok váltakozását megfigyelő barlanglakó ősembertől kezdve az atomóra működtetőjéig? Merthogy ha az óra készítője analógiás példa az Értelmes Tervezettségre, akkor minden valaha élt időmérő szerkezetet készítő ember is analógia az Értelmes Tervezőre… és akkor íme az újabb kérdés: (16) ha minden azonos funkciójú gépet tervező ember analógia az Értelmes Tervezőre, akkor ezek a technikatörténetben felbukkanó emberek miért nem alkották meg ugyanazt a gépet ugyanarra a funkcióra? (17) Az edényekből csöpögtetett vízzel működő időjelzők készítői miért nem készítettek olyan óraszerkezetet, mint Paley órásmestere?


Egyrészt remélem, hogy ezzel a gondolatsorral sikerült megvilágítanom, hogy az Értelmes Tervező feltételezése a kezdeti analógiák alapján is önellentmondásokba fut; másrészt kíváncsi vagyok, hogy akad-e majd olyan Értelmes Tervezettségben hívő olvasó, aki megpróbálkozik feloldani ezeket az önellentmondásokat, és megválaszolni a kérdéseket.

További írások az Értelmes Tervezettség témában:


A KREACIONIZMUS-ról – avagy: az eszközkészítési tevékenység teisztikus kivetüléséről
Isten nem azért céltudatos, mert ez isteni jellemző, hanem a céltudatosság lett azért isteni jellemző, mert az ember ilyennek képzeli, vagy legalábbis szeretné ilyennek tudni magát.


JUPITER csak JANUS-nak tartozik számadással…

Gondolatok az Ember és a Kozmikus Ős-Ok viszonyáról…
 

Szerző: Brain Storming  2012.03.23. 17:51 5 komment

Címkék: tudomány vallás isten valláskritika kreacionizmus intelligens tervezés

10 apró trükk, melyekkel a Diákhitel Központ Zrt. életfogytiglani adósrabszolgává teszi az ügyfeleit… Mottója: „Legyél, aki lenni akarsz! Minket nem érdekel – csak fizess érte életed végéig!”

Kép forrása:

http://hallgato.com/hirkepek/200812/20081223_diakhitel.jpg

Bevezetés helyett

Nem politikai kritika lenne az írásom, mégis politikai szállal kezdem: – a diákhitel rendszert a Fidesz-kormány alkotta, 2001-ben, vélhetőleg a következő évi, 2002-es választások miatt. Feltételezem az lehetett a gondolatuk, hogy ezáltal a felsőoktatási hallgatók, az éppen felsőoktatásba lépő, már választó-korú középiskolás diákság, és természetesen ezek szülei is rájuk szavaznak majd a választáson. Nem így lett, ám a rendszer maradt. Nem véletlen – a diákhitel konstrukció annyira jövedelmező kilátásokkal lett megalkotva, hogy már „2002 decemberében a Magyar Állam megvásárolja a Diákhitel Központ teljes részvénypakettjét. A vagyonkezelői szerződés alapján a tulajdonosi jogokat már a Pénzügyminisztérium gyakorolja.” Röviden: a választást nyert MSZP is megláthatta benne a lehetőséget, és hagyta a rendszert tovább futni. Az valahogy senkinek sem tűnt fel, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a pénzügyi világválság ideje alatt is folyamatosan gyarapodott – tehette, mivel hihetetlen pénzeket szedett be az adósaitól, holott „non-profit elven működő gazdasági társaság” lenne.

Vannak kételyeim az írásom „érthetőségével” kapcsolatban – részben azért, mert a banki ügyletek rejtett fonákságait nehéz egyszerűen előadni, másrészt pedig érintett is vagyok, mondhatni: jóhiszemű áldozat. Személyes élmény (de nem személyes/önkéntes szándék!) alapján kerültem az adósságcsapdába, majd merültem később el a témában, aminek a részleteivel nem untatom az olvasókat. Mégis, a személyre szabottság lényegét a következőkben foglalnám össze: éveken keresztül nem vettem a fáradtságot arra, hogy egyszer leüljek és megértsem a diákhitel működésének lényegét – súlyos árat fizettem érte. Jelen cikket azért írom, hogy megpróbáljam közérthető és egyszerű módon bemutatni, hogyan teszi a diákhitel életfogytig adóssá az azt felvevő, felsőoktatásban részesülő, leendő értelmiségi réteget, és a leírtak alapján szeretném arra ösztönözni az olvasóimat: elsősorban azon gondolkozzanak el, hogy milyen érveket tudnak találni arra, hogy miért ne vegyék fel a diákhitelt.

10 apró trükk, melyekkel a Diákhitel Központ Zrt.

életfogytiglani adósrabszolgává teszi az ügyfeleit…

Mottója ez lehetne: „Legyél, aki lenni akarsz,

minket nem érdekel – csak fizess érte életed végéig!”

Első trükk – az ügyleti kamat

Az ügyleti kamat attól fogva ketyeg, ahogy a hallgató felvette az első részletet, tehát tartozása keletkezik. A diákhitel központ tkp teljes saját bevétele ebből származik. Sok esetben hivatkoznak arra, hogy ez (mármint a kamat) mennyire kicsi a többi kölcsönéhez képest. A kamat aránya valóban kicsi, ámde… Az ügyleti kamat a hitelösszeg visszafizetése pillanatáig „ketyeg”. Sosem áll le. A legtöbb kölcsönnél a kamatot a kölcsön felvétele idején rögzítik, esetlegesen, előre meghatározott időszakonként módosítják. A diákhitelnél is van módosítás, és az évek folyamán ingadozott is. Minden azonban lényegtelen tényező ahhoz képest, hogy a visszafizetendő összeg a visszafizetés idején is folyamatosan nőhet, és a legtöbb esetben nő is – a túlnyomó többség, aki felvette, azt tapasztalja, hogy hiába fizeti rendesen a törlesztő részleteket, az év végi egyenlegen mégis alig csökkent, vagy a legtöbb esetben nőtt is az adósságának mértéke. Hogyan történik mindez?...

Második trükk – az egymást követő tárgyévek kezdetén tőkésített, előző évben felgyülemlett, a kötelező törlesztő-részletekkel nem csökkentett kamatteher

… Úgy, hogy az év folyamán a kötelező befizetésekből a diákhitel esetében a legelőszőr a kamat összegét csökkentik, ami ugye a felvétel pillanatától folyamatosan nő. Röviden: amit a diák az év folyamán befizet, azzal először a keletkező ügyleti kamatot csökkenti. A kamat összegét pedig az előző év tőketartozása határozza meg. Egyszerűen belátható, hogy ha az év végi egyenlegen megállapított tőke havi kamatának összege meghaladja a kötelezően meghatározott törlesztő-részlet összegét, akkor a tartozás természetesen nem fog csökkenni.

A legtöbb hitel esetében a törlesztő részleteket úgy állapítják meg, hogy az bizonyos százalékában a kamatokat, bizonyos százalékban a tőkét törlesztik. A diákhitel trükkje tehát az, hogy csupán a keletkező kamatok „felől” csökkenti az adósságot, ami folyamatosan „visszanő”, ahelyett, hogy bizonyos százalékban „kihúzná keletkező kamatteher alól a talajt”, vagyis az ügyleti kamat forrását csökkentené. Mégis, miért tűnik csábítónak ez konstrukció?

Harmadik trükk – a keresethez igazított törlesztő-részlet

… Mert a diákhitelt megalkotók szándékosan úgy állapítják meg a kezdeti törlesztő részleteket, hogy az semmiképpen sem elegendő arra, hogy a keletkező kamatterhen túl a kamat forrását, vagyis a tőkét is törlessze. Merthogy – a kezdeti kötelező törlesztő-részlet összegét nem a diplomások átlagkeresetéhez, nem is az ún. diplomás minimálbérhez, hanem az általános minimálbérhez állapítják meg. Ez pedig mindig az előző év minimálbérének 6%-a. Nem nehéz megérteni, hogy ha valakinek pl. 1000000 Ft-os diákhitel tartozása van (tévedés ne essék – ez az átlagos diákhitel tartozás kezdeti nagyságrendje!!!), melynek pl. 8%-os ügyleti kamatszint esetén a havi összege… (1000000 x 8 / 365x100) x30 … = 6575.- Ft, akkor a minimálbér - amit most nagyvonalúan emeljünk fel 100.000 Ft.-ra – 6%-a, ami 6000 Ft, nem fedi az összegre havonta „felcsúszó” kamatterhet. És tévedés ne essék. Ezzel a mértékkel az adósság még szinten sem tartható – pusztán a növekedése lassítható.

És ezen még az sem segít, hogy a rendszer az önálló kereset 8%-ában állapítja meg a későbbi kötelező törlesztő-részlet nagyságát. Gondoljunk csak azoknak a diplomásoknak a tömegeire, akik valamilyen praktikus megfontolásból minimálbérre vannak bejelentve.

Mindezek tetejébe a Diákhitel Központ semmiféle tájékoztatást nem ad arról, hogy az aktuális adósságot mekkora törlesztő-részlettel lehet valóban csökkenteni. Ilyen információ sehol sem fedezhető fel sem a honlapjukon, sem az ismertetőkben.

A trükk lényege, hogy a Diákhitel konstrukció szándékosan mindig a tőketörlesztést el nem érő szinten szeretné tartatni az adóssal az adósságát: így egyszerre nem jut nagy összeghez személyenként, azonban az adósnak majdnem a nyugdíjaztatásáig biztosítva van a folyamatos befizetés. Érdekes módon senkinek nem tűnik fel, hogy hiába igazítják a keresethez a törlesztő-részletet…Törleszteni akkor is kell, ha valakinek nincs munkaviszonya. …No de hogyan tudják egyesek mégis visszafizetni a diákhitelüket?

Negyedik trükk – a tőketörlesztés önkéntessé tétele

… Úgy, hogy tájékozódnak. Mélyen elrejtve a tájékoztatók szövegében ott lapul a megoldás, és talán az egyedüli megoldás (ha a pórul járt hallgató nem tudta elkerülni, hogy NE vegye fel): az ingyenes előtörlesztés lehetősége. Agyafúrt trükk, szinte nyílt támadási felület, rés a diákhitel adósság pajzsán… mondhatná bárki. Miért is van arra lehetőség a diákhitelnél, amire semmiféle más kölcsönszerződésben nincsen? Minden más kölcsönügyletben szigorú „büntetést” kell fizetnie annak az adósnak, aki idő előtt fizeti vissza a kölcsönt, vagyis nem annyit fizet vissza, amennyit a kölcsön folyósító intézmény szeretett volna kapni. A diákhitel egyetlen „jó pontja” ez a lehetőség. Minden bizonnyal azért került bele a szabályzatba, mert azzal a feltételezéssel éltek, hogy a legtöbb adós inkább választja a hosszú ideig fizetendő, de alacsonyan tartott törlesztő részleteket, mint a külön befizetést. Merthogy – sokan esnek abba a hibába, hogy ha többet fizetnek be a kötelezően megállapítottnál, akkor majd csökkenni fog az adósságuk összege. Nos, ez cseppet sincs így – mint korábban említettem, a kötelező törlesztésre befizetett többletet is a tárgyévben felgyülemlett kamatok csökkentésére fordítják, és tudtommal azt is csak az év végén.

A tőkét is csökkentő befizetést külön kell intézni – külön jelezni kell, méghozzá meghatározott módon, hogy az illető befizetés tőketörlesztés. Ha valaki nem teljesíti a befizetés formai követelményeit, annak a befizetése megy a „levesbe”, vagyis az adósság növekedésének mértékét lényegében nem csökkentő kamattörlesztésre.

Sokak véleménye szerint csakis tőketörlesztéssel lehet valóban csökkenteni a diákhitel adósságát. Ez a saját véleményem – és tapasztalatom is. Ám itt is vannak apró, rejtett „aknák”…

Ötödik trükk – a tőketörlesztés (előtörlesztés) jóváírásának halasztása

… amikre csak az figyel fel, aki szándékosan rálép. A külön befizetések jóváírását eléggé hanyag módon kezelik, bár lehet, hogy ez minden adósságrendező intézménynél hasonlóképpen van. A mai világ számítógépes banki adatkezelésének idején azonban mégis felháborító az, hogy ha valaki egy adósságot törlesztő összeget csütörtöki napon befizet, azt csak következő hét hétfőjén írják jóvá az adósságszámláján. Ha valaki nem figyel oda (mint ahogy sajnos az én esetemben is történt, és bizonyos vagyok afelől, hogy igen sok diákhitel adósnak az esetében is így van), akkor a napi számítású ügyleti kamata akár az 500 Ft-ot is elérheti, tehát 4 nap alatt 2000 forinttal is nőhet az adóssága!

Hatodik trükk – a nyugdíjkorhatár elérésével való törlesztési kötelezettség megszűnése

Akár humánusnak is lehetne nevezhető az a „gesztus” a diákhitel konstrukció részéről, hogy ha az adósnak a nyugdíjkorhatára elérésekor még tartozása lenne, akkor azt elengedik. Igen, szép szabály ez, csakhogy az a feltételezés az alapja, hogy valóban lesznek olyanok, akik a nyugdíjazásuk idejéig fizetni fogják a felsőoktatásuk alatt felvett diákhitel-adósságukat!

Hetedik trükk - A törlesztést csak a hallgatói jogviszony megszűnése utáni negyedik hónaptól, de legkésőbb a 40. életév betöltése után kell elkezdeni

A korábbiak alapján talán már érthető, hogy miért adnak haladékot is a visszafizetés megkezdésére: egyrészt a „türelmes hitelező” benyomását kelthetik, ami azonban csak akkor lenne az adós számára is hasznos, ha közben nem „pörögne” az ügyleti kamat. 4 hónap alatt kényelmesen „felmászhat” az adósság tetejére annyi kamat, hogy azt a kötelezően megállapított kezdeti törlesztő részlet nem fedezi, így már itt is elkezdődhet az adósság lassú növekedése az időben elkezdett visszafizetések ellenére. A dolog látszatra azért „hallgatóbarát”, mert úgy tűnik, hogy hagynak időt a frissen végzett diplomásnak, hogy a tavasz végén, nyár elején megszerzett diplomáját még élvezhesse, elkezdjen munkát keresni, esetleg felvegye az első fizetését…, stb. Gondolom, senki nem hiszi azt, hogy bármely hitelező úgy ad haladékot bármire is, hogy azért nem számol fel külön díjat. Látszólag a Diákhitel Központ Zrt nem is számol fel ezért semmit – tevőlegesen nem is kell neki, hisz’ ezt elvégzi helyette az ügyleti kamat.

Nyolcadik trükk - A diákhitel bármire szabadon elkölthető; nincs hitelbírálat;

a diákhitel igénylése rendkívül egyszerű és gyors

Ma már nem hiszi el senki azt az ígéretet, hogy egy pénzintézet úgy adna ilyen kezdeti feltételekkel bárkinek is bármekkora összeget, hogy ne tudná előre, hogy a többszörösét fogja visszakapni! … Persze mégis vannak ilyenek – azok, akiknek még fogalmuk sincs a banki ügyletekről, napi és hosszabb távú pénzügyek intézéséről, stb-ről. Tipikusan ebbe a kategóriába tartoznak azok, akik felveszik a diákhitelt.

Kilencedik trükk - Nem kell kezes és egyéb fedezetre sincs szükség

Az előzőhöz hasonló trükk, ahhoz szervesen kapcsolódik. Nyilvánvaló, hogy egy, a felsőoktatási tanulmányait éppen megkezdő hallgatónak általában nincs semmiféle vagyona, tehát felesleges lenne megkövetelni tőle, hogy mutasson fel valamiféle leendő fedezetet arra az esetre, ha nem tudna fizetni. Ez praktikus „húzás”, mivel a Diákhitel Központ Zrt nem mohó – csak az adósa keresetére „utazik”, annak is egy csekélynek tűnő havi hányadára. Miért is akarna elvenni vagy lefoglalni valamit, ami nincs. Persze megteszi ezt akkor, amikor az illető, már végzett hallgató nem tud fizetni – akkor az adósságának rendezését „nagyvonalúan átdobja” a NAV-hoz és azzal hajtatja be, általában végrehajtás keretében.

A trükk első része is rafinált – ezzel egyszerűen kizárja az általában még önálló keresettel nem rendelkező, a tanulmányait éppen elkezdett hallgató szüleit a folyamatból, akik esetleg nagyobb pénzügyi felelősségtudattal fordulnának ilyen törlesztési és kamatfeltételekkel kölcsönért. Azért említem a szülőket, mert ez egy lényegi pont: a szülők már jól ismerhetik a keresetekből aprólékosan „lefejtett hús” fájdalmát, és hogy mit jelent egy „kicsontozott” fizetésből megélni. Biztos vagyok benne, hogy éppen ezért vannak kizárva a szülők, és ezért van a lehető legegyszerűbbé és leggyorsabbá téve a folyamat.

És a (megsavanyodott tejből felvert) hab a tortán…

Tizedik trükk – a jelenlegi kormány aktuális fogása

A mostani kormányzat tervei között szerepel, hogy az államilag finanszírozott helyeket erősen lecsökkenti, míg a fizetős helyek számát erősen megnöveli. Tévedés ne essék – nem akarja, hogy kevesebb diplomás legyen, dehogyis – pusztán azt akarja, hogy a magas tandíjakat kifizetni kénytelen jelentkezők a tandíjukat majdan valamiféle diákhitel kölcsönből fedezzék. „No, lám, micsoda praktikum!” – kiálthatna fel valaki, mondván, hogy „A hallgatók végre arra költik a diákhitelt, amire az való – a tandíjra és a tanulmányok finanszírozására!”. Igen ám, de a vége ugyanaz, amit a fentiekben is leírtam: mindegy, hogy a hallgató mire költi: tanszerekre, tandíjra, bulizásra, utazásra, egyéb hitelek törlesztésére, stb., … akkor is egy soha el nem fogyó adósrabszolgaságot hoz létre vele.

***

Konklúzió helyett

Az én olvasatomban inkább a legrosszabb fajta türelmes kapzsiság módszerének tűnik az a módszer, ahogyan a diákhitelt megalkotók az önálló életről még szinte semmit nem tudók kezébe olyan lehetőséget adnak, amit azok minden teketória nélkül boldogan kihasználnak, és mire rájönnek, hogy egy életfogytig tartó adósságot kaptak a diplomájuk mellé, már késő: lehet, hogy „örülnek” annak, hogy „csak” bizonyos százalékot vonnak le ezért a fizetésükből, de ezt egy folyamatosan visszafizethetetlenné növő adóssághegy lábához láncolva teszik, egy életen át… nem véletlen, hogy a Diákhitel Központ Zrt sosem a diákhitel adósságot visszafizetett, azt visszafizető diplomásokkal reklámoztatja, nem azokkal, akiknek még fogalmuk sincs arról, hogy mi vár rájuk a későbbiekben.

***

BRAIN STORMING, 2012-01-21

***

Néhány hasznos link:

Vegyünk-e fel diákhitelt?

http://www.hitelarena.hu/hitel-cikkek/diakhitel/

A Diákhitel Központ Zrt önmagáról és tevékenységéről:

http://www.diakhitel.hu/index.php/hu/diakhitel-kozpont-zrt/mi-a-diakhitelezes-celja

 

Szerző: Brain Storming  2012.01.21. 09:21 Szólj hozzá!

Címkék: diákhitel

„Néha elég 1 perc, hogy valakibe beleszeressünk, de nem elég az egész élet, hogy elfelejtsük.” - BRAIN STORMING: Igen – a pofára ejtéses "NEM" mindig emlékezetesebb, mint a boldogító "IGEN"...

***

BRAIN STORMING:

Az őszinteség netovábbja, ha az ember a rossz arcát is publikálja...

***

BRAIN STORMING:

Az országúti teljesítménykerékpározás olyan, mint a modern, civilizált élet: eszetlen nagy tekerés, szenvedélyesen szenvedő és önző élvezetből, de teljesen céltalanul... Csak ezért tekerünk, hogy tekerjünk.

***

„Hol lesz piercinged?”

BRAIN STORMING:

... másban...

***

„Hír: Kutya adó! 6000 Ft / kutya / Év! Ez miatt tutira egyre több kutya kerül az utcára!”

BRAIN STORMING:

Mindez tuti, hogy a kínai éttermek magyarországi terjedése miatt van...

***

Charles-Louis Montesquiuen

„Hirtelen kell szakítani az asszonyokkal: semmi sem olyan elviselhetetlen, mint a végkimerült viszony.”

BRAIN STORMING:

A nőkkel való szakításnál lényeges szempont, hogy a ruháját szakítjuk le róla... vagy a fejét...

***

„A barátság olyan, mint a szivárvány: ha a megfelelő arányban vegyül a boldogság és a könny, az eredmény egy színes híd lesz két szív között.”

BRAIN STORMING:

‎... És amin ugyanúgy nem jutunk sehová időnként, mint a valódin...

***

BRAIN STORMING:

Láttam egy hirdetést azzal a szöveggel, hogy "Tudd meg, hogyan fogytam le 12,5 kilót!"... Eszembe jutott, hogy írnom kellene egy cikket arról, hogy "Tudd meg, hogyan NEM HÍZTAM 12,5 kilót!" ...

***

‎"A nevemet tudhatod, de az életem nem ismered! Hallhattál arról, hogy miket tettem, de fogalmad sincs róla, mit és miért csináltam.”

BRAIN STORMING:

Ezt mindig azok hangoztatják, akik semmit sem tudnak felmutatni...

***

BRAIN STORMING:

‎A szerelem ölni tud... ugyanúgy, akárcsak a hülyeség...

***

,,Nem zavarom a boldogságod, nem könyörgök, hogy szeress, lesz még idő mikor büszke szíved magától felkeres!"

BRAIN STORMING:

Ez nagyon szép eufemizmusa a "Jössz te még az én utcámba!" fordulatnak...

***

„A férfi olyan, mint a macska. Ha simogatod, feláll a farka.”

BRAIN STORMING:

‎... Hja - és állandóan a "kis szőröst" kergeti...

***

Michael Jackson:

„Egy gyűlölettel teli világban sem szabad lemondanunk a reményről. Egy haraggal teli világban sem szabad lemondanunk a békességről. Egy kétségbeeséssel teli világban sem szabad lemondanunk az álmainkról. Egy bizalmatlansággal teli világban sem szabad lemondanunk arról, hogy higgyünk egymásban.”

BRAIN STORMING:

No.1.:

A remény hal meg utoljára – ergo: ezt kell a tervezéssel elsőként megölni.

No.2.:

‎A békesség nem azonos az önvédelemből való visszavágással.

No.3.:

Az álmok hasznos dolgok – ha javarészüket csal alvás közben akarjuk élvezni, és nem a valóságban is megvalósítani.

No.4.:

Higgyünk egymásban – hisz mind istennek képzeljük magunkat!

***

„Néha elég 1 perc, hogy valakibe beleszeressünk, de nem elég az egész élet, hogy elfelejtsük.”

BRAIN STORMING:

Igen – a pofára ejtéses "NEM" mindig emlékezetesebb, mint a boldogító "IGEN"...

***

„Hír: Hoffmann: a tanárok örömmel fognak többet dolgozni – forrás: fn.hir24.hu

„Az értelmes munka sohasem teher, hanem hivatás, elköteleződés, életforma” – indokol az oktatási államtitkárság munkaanyaga.”

BRAIN STORMING:

‎Dolgozz

Örömmel:

Foggal

Körömmel.

***

‎"a szerelem mindent pótol, s a szerelmet nem pótolja semmi"

BRAIN STORMING:

‎... és semmihez sem foghatóan képes tönkre is tenni...

***

„Hír: Lesz pedagógus béremelés 2011-ben - tenytar.hu

Az ígéret egyébként nem ekkor, hanem néhány hónappal az országgyűlési választások után, júliusban hangzott el”

BRAIN STORMING:

Biztosan abból a pénzből, ami majd megmarad a kirúgott pedagógusok béréből...

***

„Ha az exed azt mondja: "Soha nem fogsz még egy olyat találni, mint én!” – A válasz: "Én is ebben reménykedem!"”

BRAIN STORMING:

Nekem az exem a szemembe mondta, hogy "Olyan egy agresszív bunkó vagy!" Kérdem én: ki a fene merne egy agresszív bunkónak ilyesmit a képébe mondani??????

***

„Olyan nagyképűen, magabiztosan szoktunk ítélni! Megvan a véleményünk: ez ilyen, az olyan. Pedig dehogy tudjuk, milyen a másik ember! Egy másik életből csak a felszínt látjuk, a jéghegy csúcsát. De hogy mi is történt egy másik ember életében a születésétől kezdve mostanáig, hogy mitől lett ilyenné, milyen terheket hordoz, mennyi érték és szépség van benne, csak talán nem volt, aki előcsalogassa, észrevegye - sokszor alig-alig sejtjük.”

BRAIN STORMING:

A "Pénzt vagy életet!" felszólítás alkalmával a megszólítottnak nem a felszólító élettörténete szokott az eszébe jutni...

***

‎"Mindig arra kell törekedned, hogy a legjobb legyél, de sosem szabad elhinned, hogy az is vagy."

BRAIN STORMING:

‎"Mindig arra kell törekedned, hogy a legjobb legyél, de sosem szabad elhinned, hogy az is vagy ."Pontosítsunk: Mindig azért dolgozz, hogy magadhoz képest a lehető legjobbat érd el, de csak addig szenvedj a nagyobb teljesítményért, amíg ...élvezni vagy képes ezt a szenvedést... És ha magadhoz képest valóban a legjobbat produkáltad, akkor nyugodtan hidd el, hogy a legjobb vagy ... Mert ha másokkal is versengesz, alapvetően magadat kell legyőznöd...

***

„Soha ne add fel! Mindig győzhetsz, ha hiszel a győzelmedben. Higgy az álmaidban, és teljesülni fognak.”

BRAIN STORMING:

No.1.:

"Mindig győzhetsz, ha hiszel a győzelmedben."Pontosítsunk: a verseny végéig hihetsz a győzelmedben...

No.2.:

‎"Higgy az álmaidban, és teljesülni fognak" Pontosítsunk: higgy az álmaidban, és hinni fogsz abban, hogy teljesülhetnek.

***

„Ha valakinek nincsenek álmai, nincs többé értelme annak, hogy éljen. Álmodnunk szükséges, még akkor is, ha álmainkban megsejtjük a valóságot.”

BRAIN STORMING:

‎... És ha valakinek csak álmai vannak, akkor annak talán nincs értelme, hogy valaha is felébredjen...

***

„Fájdalom az, amikor tudod, hogy ezt nem szabadna érezned, és mégsem tudsz ellene semmit sem tenni.”

BRAIN STORMING:

Mint pl. a káröröm...???

***

„Megvan rá a képességed, hogy erős légy! (...) Nem szabad a múlton keseregni, mert valójában az tesz gyengévé. Barátok közt vagy, mi segítünk neked.”

BRAIN STORMING:

Ez nem egy szép idézet... Inkább egy szép közhely...

***

Enrique Rojas:

"Az igazi szerelem elkötelezettség, ami erőfeszítést igényel. Nem igazi az a szerelem, amiből hiányzik az önkéntes elkötelezettség, amellyel szerelmünk mellett állunk, és róla gondoskodunk, mert a szerelem odaadás, együtt tervezgetés, mindannak átnyújtása, amik vagyunk, és amink van."

BRAIN STORMING:

‎... Éppen emiatt hajtogatom én mindig azt, hogy a szerelem nem más, mint a szülő-gyerek függőségi viszony felnőttkori, intimitással átszőtt újrajátszása.... Néhányan úgy viselkednek benne, mint az óvodások, néhányan úgy, mint a lázadó kamaszok. Aki minden tekintetben felnőtt, az nem ácsingózik egy másik emberrel való, önfeláldozó, önkéntesen vállalt kapcsolatra (talán hacsak nem a gyerekéről van szó)... na de ki az aki minden tekintetben felnőttnek nevezhető manapság???

***

„Az emberek 69%-a lát valami mocskosat minden mondatban...”

BRAIN STORMING:

No.1.:

Hja, mivel az emberek több mint 69%-a mocsok...

No.2.:

Rossz az, aki rosszra gondol, és az is, aki minden "mocskos" dologról azt hiszi, hogy mocskos...

No.3.:

Az meg tiszta hülye, aki mindig tiszta…

***

„Semmihez sem kell nagyobb bátorság, minthogy nevetés mögé rejtsük szomorúságunkat...”

BRAIN STORMING:

Akkor ennyit arról, hogy "sírva vigad a magyar"...

***

,,Soha ne nézz vissza, ha nem tudsz nevetni. Soha ne nézz előre, ha nem tudsz álmodni."

BRAIN STORMING:

‎...És csak olyan helyen indulj el alvajárni, ahol előzőleg mindenfelé szétnéztél...

***

„Ha az út, amelyen jársz, állandóan fájdalmat okoz neked, akkor az nem a te utad.”

BRAIN STORMING:

‎... vagy – ne mezítláb járj rajta...

***

Rogue:

"Az emberek többsége szerint a szerelem fontos az életben, mások szerint az oxigén fontosabb, szerintem szerelem nélkül lehet nincs csalódás, de élet sincs"

BRAIN STORMING:

Szerelem nélkül van élet... sajnos. Ha úgy értjük, hogy a szerelem igencsak fontos kelléke lenne a jó, és termékeny szexnek (amiből ugyebár élet is fakadhat), akkor nem árt észben tartani, hogy az emberek többsége nem "szerelem-gyerek": a túlnyomó többség nem azért szexel a másik emberrel, mert szereti, vagy mert gyereket szeretne, hanem pusztán csak azért, mert a szexelni szeret(ne)... Szóval élet van szerelem nélkül(i szex nélkül) is...

***

„Csak szeretnék egy olyan embert, aki majd fél elveszíteni.”

BRAIN STORMING:

Kérj kölcsön valakitől egy nagy összeget....

***

‎"Kívántalak mindig téged, de a perc nem jön el soha már, csak játéknak nézted a szívem, s ha volt kedved játszadoztál!"

BRAIN STORMING:

Ez akkor pluszciki, ha a volt pasid gyakornok szívsebész volt...

***

„Az ész téved. Az érzés soha.”

BRAIN STORMING:

Úgy érzem, az első mondat téved...

***

„Hová tűntek az igazi lányok? - Nem az hogy egy buliba az összes csaj részeg meg mindenkivel kavar... Hiányoznak azok a lányok akikkel lehetett beszélgetni sétálni nevetni... Ma már kevés ilyen van. Hányszor Látsz egy fiút randira hívni egy lányt? Vége a randizós időszaknak és ez rossz. Ne az legyen, hogy összejössz valakivel, már mikor találkoztok vagy a buliba részege megb... mert részeg vagy.. Egy lányért küzdeni kell, és ki kell őt érdemelni.

Eltűntek az igazi pasik és csajok..:S♀♂”

BRAIN STORMING:

Hol él ez a fazon? Nem nyitja ki a szemét? Csak az nem veszi észre az igazi nőket, aki saját maga sem igazi pasi...

***

„A félelmektől való megszabadulás legegyszerűbb és legbátrabb módja, ha közel megyünk hozzájuk és átéljük őket.”

BRAIN STORMING:

No.1.:

Szóval, ha valaki fél az öregségtől, akkor jobban teszi, ha gyorsan megöregszik, hogy megtudja, hogy milyen?...

No.2.:

Vagy – egy megerőszakolástól rettegő nő akkor bátor, ha mindenkivel kacérkodik???

***

„Miért van "O" lábuk a férfiaknak? – Mert a jelentéktelen dolgokat zárójelbe kell tenni.”

BRAIN STORMING:

‎... és mi a helyzet az "abszolút érték nullá"-val?

***

„Honnan lehet tudni, hogy egy férfi éppen a szexre gondol? – Lélegzik.”

BRAIN STORMING:

‎... Pláne ha lihegve lélegzik...

***

„Szőke nő kifakad a férjének: Elegem van az egészből! Sosem jössz haza időben, éjszakára is kimaradsz. Megcsalsz fűvel-fával! Most már abban sem vagyok biztos, hogy te vagy a gyerekeink apja!”

BRAIN STORMING:

A férfiak valószínűleg azért szeretik a "szőkéket", mert ők nem akarnak másmilyenek lenni, mint amilyenek...

***

„I ♥ t-home -.- Veled sosem unalmas az élet...”

BRAIN STORMING:

Azért talán mégsem véletlen, hogy gyógyászati segédeszközöket nem gyártanak és üzemeltetnek...

***

BRAIN STORMING:

„Minden okkal történik... de nem céllal.”

***

„A bánatomat italba akartam fojtani, de tud úszni az a bestia!”

BRAIN STORMING:

Vesd össze: Ha fel akarod villanyozni magad, akkor ne a konnektort fogdosd...

***

„Ha valakinek fontos vagy, tudja, hol keressen. Ha nem keres, nem vagy fontos neki...”

BRAIN STORMING:

Szóval akkor az APEH mindenkit szeret...???

***

„Soha ne mond,hogy soha.”

BRAIN STORMING:

És mindig mond hogy mind.......

***

„Ne adj fel valami fontosat, csak hogy megtarts valakit, aki azt sem képes kimondani, hogy szeret.”

BRAIN STORMING:

‎... De nem is hidd azt, hogy csak az szeret, aki kimondja, hogy "Szeretlek." Ha csak a szavakat érted, akkor nem érted az embert. ...

***

„Ne a szépet keresd, hanem a jót, mert a szép nem mindig jó, de a jó mindig szép.”

BRAIN STORMING:

Vesd össze: "JÓ nagy szarban vagyunk..."

***

„A könny nem szégyen. Csak azt jelenti, érző ember vagy.”

BRAIN STORMING:

‎... és azt, hogy valami baromira fáj...

***

„A buta nem emlékszik és nem bocsát meg; a naiv emlékszik és megbocsát; a bölcs megbocsát, de nem felejt.”

BRAIN STORMING:

‎"A buta nem emlékszik és nem bocsát meg"erre bezzeg van esze...

 "a naiv emlékszik és megbocsát" - tehát a naiv tkp buta;

"a bölcs megbocsát, de nem felejt" - pontosítsunk: a bölcs nem él vissza azzal, ha egy vétket megbocsát...

***

"Amikor az élet száz okot ad arra, hogy sírj, mutass fel ezer okot arra, hogy mosolyogj. "

BRAIN STORMING:

‎... Pedig 1000-szer nagyobb megkönnyebbülést jelent egyszer sírni, mint 100-szor azon erőlködni, hogy elkerüljünk valamit, ami emberré tesz minket. ...

***

K.Tepperwein:

„A szeretet azt a vágyat kelti életre a szívemben,hogy a másik boldog legyen,és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni:...időt adni neki,ha időre van szüksége,...figyelmet,ha figyelemre van szüksége,...szabadságot,ha szabadságra van szüksége.

BRAIN STORMING:

‎... és nem feldühödni, ha a másik minden fáradozásunkat magasról leszarja...

***

„Szenvedély. Van-e a világon olyan ember, aki több mint ötévi házasság után soha nem nézett másra és soha nem kívánta azt, hogy bárcsak más lenne a partnere? Van-e olyan ember a világon, aki nem csalta meg a párját legalább egyszer az életben, ha csak képzeletben is? Hány férfi és nő megy el mégis emiatt, azután amikor ráébred, hogy a szenvedély nem tart sokáig, visszatér az igazi párjához? Ha az ember egy kicsit is éretten gondolkodik, elfelejt mindent. Hiszen mindez teljesen normális, elfogadható, és hozzátartozik az ember biológiai felépítéséhez.”

BRAIN STORMING:

‎"Ha az ember egy kicsit is éretten gondolkodik, elfelejt mindent. Hiszen mindez teljesen normális, elfogadható, és hozzátartozik az ember biológiai felépítéséhez."- Az idézet ezen része az előtte lévő gondolatok melyikéhez kapcsolódik?

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2011.12.05. 22:52 Szólj hozzá!

Címkék: humor szex idézetek szociálpszichológia szerelem előítélet filozófia bölcsesség szexizmus pszichológia közmondás aforizma hasonlat különvélemény